Asumispalvelut ja päivätoiminta

Asuminen ja päivätoiminta

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry tuottaa asumispalveluja ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille ihmisille. Palvelujemme tavoitteena on tarjota yksilöllistä ohjausta ja tukea sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen keinoin, jotta asiakas selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän toiminnoissa. Tavoitteenamme on tukea oman näköisen hyvän elämän toteutumista.

Yhdistyksellä on kolme ryhmäkotia: Kankurinkulma, Myllykaari ja Oskarinpuisto. Näissä yksiköissä on yhteensä 8 ohjatun asumisen ja 31 autetun asumisen paikkaa. Ryhmäkotien tavoitteena on tarjota asukkaille oma koti ja turvallinen asumisympäristö, joissa tuetaan yksilöllisesti heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan arjessa.

Oskarinpuiston toimintakeskuksessa tarjoamme päivätoimintaa 28:lle laaja-alaista tukea tarvitsevalle kehitysvammaiselle. Päivätoimintamme tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn edistyminen ja säilyminen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutoimintamme henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Asumispalveluissa työskentelee 25 työntekijää ja toimintakeskuksessa 15.

Toimintakeskukseen ja asumispalveluihin hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta.