Toimintaa perheille

Perhetyömme tavoitteena on tukea helsinkiläisiä perheitä, joissa jollakin perheenjäsenellä on kehitysvamma. Haluamme edistää perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa sekä järjestämällä mahdollisuuksia vertaistukeen.

Voit pohtia kehitysvammaisuuteen liittyviä kysymyksiä monenlaisissa vanhempien tapaamisissa tai henkilökohtaisissa keskusteluissa työntekijöidemme kanssa.

Toimintamuotojamme ovat kurssit vanhemmille tai koko perheelle, sekä vanhempien kokoontumiset erilaisten teemojen ympärillä, virkistystapahtumat ja retket. Teemme myös tutustumiskäyntejä ja järjestämme luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Katso tapahtumista tarkemmin uusimmasta jäsentiedotteesta.

Toiminta- ja kotiparkki

Perheen on mahdollista saada kotiinsa tilapäistä hoitoa ja ohjausta alle 20-vuotiaalle lapselle tai nuorelle, jolla on kehitysvamma, sekä hänen sisaruksilleen. Vanhempiensa luona asuvien vaikeavammaisten ihmisten kohdalla ei ole ikärajaa. Hoitoa ja ohjausta lapsille ja nuorille sekä heidän sisaruksilleen järjestetään tarvittaessa myös yhdistyksen tilaisuuksiin.

Järjestämme myös koko perheen tapaamisia Herttoniemen asukaspuistossa sekä Ystävätuvalla. Ystävätuvalla järjestetään myös lapsille tarkoitettuja lauantaiparkkeja vaihtuvin teemoin.