Vekkari on kehitysvammaisten ihmisten vertais- ja vapaaehtoistoimintaa

Vekkarin vertaistoiminnassa tapaa muita kehitysvammaisia ihmisiä ja saa uusia ystäviä.

Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vertaisryhmien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina pääkaupunkiseudulla.

Vekkari tukee vertaisryhmän vetäjiä perustamaan omia vertaisryhmiä. Yhteinen kiinnostuksenkohde yhdistää vertaisryhmän jäseniä. Vertaisryhmän vetäjät suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat ryhmän toiminnan. Vetäjien toimintaa tukevat vapaaehtoiset taustatukihenkilöt. Taustatukihenkilöiden koulutus alkaa 3.5.

Vekkari-toiminta käynnistyi Vekkari, Vertaisesta kaveri-projektista. Projektin päätavoitteena oli tukea kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta, vahvistaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Vekkari-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen tukema Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n kolmevuotinen projekti (2012-2015). Toiminnalle on myönnetty rahoitus. Projektin loppuraportin voit lukea tästä.

Projekti julkaisi Kokemuksia vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta, kun toiminnan toteuttaja on kehitysvammainen ihminen -julkaisun. Projektissa tutkittiin vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia osallistujiin. Voit lukea Vekkarista tehdyn opinnäytetyön tästä. Lisäksi julkaistiin koonti projektin toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Voit lukea koonnin tästä.

Vekkari on yhdessä tehty!

Kysy lisää Vekkarin toiminnasta

Tiina Herttuainen
Tiina Herttuainen Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 050 564 4707 (lomalla 23.6.-24.7.)