Hallitus

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset. Yhdistystä edustaa ja toimeenpanovaltaa käyt­tää yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja halituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus vastaa siitä, että yhdistystä hoidetaan yhdistyksen sääntömääräisten kokousten päätösten mukaisesti toimintasuunnitelmaa ja talousarviota noudattaen. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.

Yhdistyksen hallitus 2017:

puheenjohtaja: Riitta Johansson

varapuheenjohtajat: Päivi Liimatta ja Timo Martelius

jäsenet: Elina Lipasti, Erkki Lönnrot, Juha Martikainen ja Sari Sepponen

varajäsenet: Kristiina Eronen, Kristiina Vuori ja Jari-Matti Vuorio

Hallituksen yhteystiedot löydät tästä.