Blogista

Onko toisen saama apu pois toiselta?

Järjestöjen edunvalvontatyössä keskiössä on järjestön kohderyhmän etujen ja aseman vahvistaminen yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä eniten tunteita nostattava puheenaihe vammaisjärjestöjen keskuudessa on henkilökohtaisen avun voimavararajauksen poistaminen tai sisällyttäminen tulevassa vammaispalvelulaissa. Olen järkyttyneenä seurannut, miten henkilökohtaisen avun voimavararajaus jakaa vammaisjärjestöt kahteen eri leiriin. Vammaisjärjestöjen yhteinen tavoite on edistää vammaisten henkilöiden oike...