Kaivataan vanhempia haastatteluun!

Uutiset -

Olemme saaneet yhteydenoton, jossa haetaan aikuisten kehitysvammaisten lasten vanhempia tutkimushaastatteluun.

Yhteydenotot ja lisätietoja Katjalta katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 044-7416259. Ilmoittaudu haastatteluun 14.5. mennessä. Haastattelut toteutetaan kesällä viikoilla 24 tai 25 sovitusti. 

"Nimeni on Risa Fujiwara. Toimin professorina Hokusei Gakuen University Junior Collegessa Sapporossa, Japanissa. Teen tutkimusta koskien kehitysvammaisten ihmisten perheiden sosiaalipalveluita. Tätä tutkimusta varten (vuodet 2015-2018) olen saanut apurahan Japanin opetusministeriöltä. 

Osana tätä tutkimusprojektia haluaisin haastatella suomalaisten kehitysvammaisten vanhempia, joiden lapset ovat täysi-ikäisiä. Haastattelututkimusten aiheina on se, kuinka vanhemmat kokevat lapsensa saamat tukipalvelut, ja millä tavalla he näkevät lapsensa elämän ja palvelut tulevaisuudessa. Olen tehnyt vastaavanlaisia haastatteluja  myös Japanissa ja tarkoituksenani on vertailla Suomen ja Japanin välisiä tutkimushavaintoja. Suomi valittiin tähän tutkimukseen siitä syystä, että japanilaisen näkemyksen mukaan Suomi on jo pitkään ollut edistyksellinen kehitysvammaisten sosiaalipalveluita koskevissa asioissa.

Haastattelumateriaalia käytetään ainoastaan tieteeliseen tutkimukseen ja tutkimustulokset esitetään nimettöminä, haastateltavien, heidän perheidensä sekä lähipiirinsä yksityisyyttä ehdottomasti kunnioittaen."