Helsingin uimahalleihin pääsee uimaan avustajan kanssa vammaiskortin A-merkinnällä

Uutiset -

Helsingin kaupungin uimahallit sekä Urheiluhallit Oy:n uimahallit hyväksyvät vammaiskortin A-merkinnän avustajan tarpeen osoittamiseksi. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline, joka on otettu käyttöön kesällä 2018. Vammaiskorttiin on tietyin ehdoin mahdollista saada A-merkintä. A-merkintä tarkoittaa, että henkilö tarvitsee useimmiten mukaansa avustajan tai tukihenkilön. Kortin käyttöönoton yhteydessä peritään 10€ maksu. Tilauslupa vammaiskorttia varten haetaan Kelasta.

Helsingin kaupungin uimahalleissa on edelleen käytössä erityisuimakortti, joka myönnetään helsinkiläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille omaehtoiseen uintiin. Kortin hinta on 52 e + henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 e. Erityisuimakortti palvelee erittäin hyvin heitä, joilla ei ole vammaiskortissa A-merkintää ja heitä, jotka uivat usein. Aiemmin avustajatarpeen on voinut todentaa ainoastaan harkinnanvaraisesti myönnetyllä erityisuimakortilla 2 (yksi avustaja) tai erityisuimakortilla 3 (kaksi avustajaa). Kouluikäisillä ja sitä vanhemmilla avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin kortinhaltija.

Vammaiskortti ei korvaa erityisuimakorttia, vaan toimii sen rinnalla yhtenä tuen tarpeen osoittamisen välineenä.

Kiitos Helsingin kaupungin uimahallit sekä Urheiluhallit Oy ilmoittautumisesta vammaiskorttikohteeksi!

Lue lisää:

http://www.vammaiskortti.fi/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/sisaliikuntapaikat/uimahallit/erityisuimakortti

https://www.kela.fi/vammaiskortti