Jäsentilaisuus ja sääntömääräinen syyskokous

Uutiset -

Kehitysvammatuki 57 ry:n  sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina  29.11.2018  klo 18.00 yhdistyksen toimistolla,  Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita: Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat

  • hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
  • määrätään vuoden 2019 jäsenmaksut
  • hyväksytään vuoden 2019 talousarvio
  • päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa


Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 18.10. ilmoitetut asiat.

TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 21.11. alkaen.