Haussa uusi projektipäällikkö Vipinä-hankkeeseen

Uutiset -

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Kehitysvammatuki 57 ry hakee valtakunnalliseen Vipinä-hankkeeseen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Hankkeessa löydetään uusia tapoja lisätä kehitysvammaisten ihmisten liikuntaa ja arjen aktiivisuutta asumisyksiköissä. Hanke on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen kehittämishanke (2/2018-12/2020), jossa ratkaisuja löydetään asumisyksiköiden ohjaajien ja asukkaiden kanssa. Työkaluina hankkeessa toimivat mm. yhteisölliset workshopit, vertaistuki, yritysyhteistyö, ketterät menetelmät ja digitaaliset ratkaisut.

Päällikkö vastaa hankkeen suunnittelusta ja seurannasta, yhteistyöstä hankekumppanien kanssa, arvioinnista sekä hankkeen viestinnästä. Etsimällämme päälliköllä on jo kokemusta projektityöstä ja hän tekee rohkeita valintoja kehittämistyössä. Toivomme luovaa ja itsenäistä työotetta sekä tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Hanke on käynnistynyt helmikuussa 2018 ja edennyt suunnitellusti. Hanke on valtakunnallinen, joten tehtävän hoitaminen vaatii jonkin verran matkustamista Suomessa sekä mahdollisuuksia työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin. Toimit työparina hankkeessa projektityöntekijän kanssa. Tarjoamme vakaan järjestön sekä kannustavan kehittämistoiminnan tiimin työsi tueksi. Käytössämme ovat mm. lounas-, liikunta-, ja kulttuurisetelit. Palkkaus yksityisen sosiaalialan TES:n mukainen.

Paikka täytetään mahdollisimman pian.

Tehtävä on määräaikainen ja jatkuu 31.12.2020 asti edellyttäen, että sille myönnetään vuosittainen hankesuunnitelman mukainen rahoitus.

Hakemus ja ansioluettelo toimitetaan 18.2.2018 mennessä osoitteeseen mari.mononen@kvtuki57.fi.


Tiedustelut projektipäällikkö Mari Monoselta puhelimitse 044 740 6693.

 

www.kvtuki57.fi/vipina