Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan kannanotto kehitysvammaisten asumisen kiinteistöverotuksesta Suomessa

Uutiset -

KVANK – Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on laatinut kannanoton kehitysvammaisten ihmisten asumisen kiinteistöverotuksesta.

KVANK katsoo, etteivät kehitysvammaiset ihmiset eivät ole asumisessaan samassa asemassa kuin muut vuokra-asukkaat. Verohallinto katsoo, että osa kehitysvammaisten asumisesta ei ole vakinaista asumista. Sen perusteella kiinteistövero peritään kehitys-vammaisten asumisesta yleisen veroprosentin mukaan eikä vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin mukaan. Tämän takia kehitysvammaiset maksavat vuokrassaan keskimäärin kaksi kertaa suuremman kiinteistöveron kuin muut. Euroina se merkitsee keskimäärin 0,50 €/m2/kk ja näin ollen vähentää käytettävissä olevia varoja 20-30 euroa kuukaudessa. Lue kannaotto tästä.