Luovumme henkilötunnusten keräämisestä

GDPR
Uutiset -

Siirryimme vuonna 2018 käyttämään uutta tapahtumanhallinta- ja rekisterijärjestelmää, koska halusimme parantaa tapahtumanhallintaa ja ottaa käyttöön kaikille toiminnoille yhteisen rekisterijärjestelmän. Myös 25.5.2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) vauhditti muutosta. Uusi lainsäädäntö antaa paremman suojan käsitellyille henkilötiedoille, mihin myös uusi rekisteri vastaa.

Uuden rekisterijärjestelmän myötä kysyimme vuoden vaihteessa toimintaan osallistuvilta henkilötunnuksia, jotta voimme yksilöidä rekisterissä olevat henkilöt luotettavasti.

Saimme uudesta käytännöstä runsaasti palautetta myös jäsenistöltämme. Sen myötä olemme tarkistaneet menettelytapaamme ja oppineet, että yhdistyksellämme ei ole oikeutta kerätä tätä tietoa toimintaamme osallistuvilta. Palautteen ja paremman perehtymisen ansiosta olemme päättäneet luopua henkilötunnusten keräämisestä. Rekisteristä poistetaan henkilötunnukset myös niiltä henkilöiltä, joilta henkilötunnukset kerättiin. Poistaminen tehdään 31.3.2019 mennessä. Jatkossa henkilöt yksilöidään muilla keinoin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme hämmennystä ja kiitämme kaikkia palautetta antaneita. Keräämme jatkossa toimintaan osallistuvilta vain tietoja, jotka ovat toimintaan osallistumisen kannalta tarpeellisia. Kehitysvammatuki 57 ry:ssä tietoliikenne tapahtuu suojatussa verkossa ja kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.