Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous siirtyy elokuulle

logo
Uutiset -

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous on kutsuttu koolle tiistaiksi 28.4.2020. SOSTE suosittelee, että yhdistysten kevätkokouksia lykätään, jos kokouksen pitämisestä voi aiheutua vaaraa jonkun terveydelle. Myös Oikeusministeriö korostaa, että kaikilla jäsenillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Yhdistyksen hallitus teki kokouksessaan 3.4.2020 päätöksen siirtää kokous pidettäväksi 25.8.2020 klo 18.

Käsiteltäviä asioita:

Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
- hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
- käsitellään kirjanpitolain tarkoittama tilinpäätös ja toimintakertomus sekä    tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään 28.7.2020 ilmoitetut aloitteet.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 11.8.20 alkaen.

Tervetuloa!