Vammaispalveluiden kilpailutuksista on huonoja kokemuksia

Uutiset -

Toiminnanjohtajamme Nina Korventaipaleen ja  Kehitysvammaisten tukiliiton toiminnanjohtajan Risto Burmanin vastine (HS Mielipide 19.9.) Helsingin vammaistyön johtaja Mikaela Westergårdin mielipidekirjoitukseen (HS Mielipide 13.9.).

 

Asiakkaan saama palvelu riippuu paitsi palvelun määritellystä sisällöstä myös ympärillä olevien ihmisten pysyvyydestä

 

Helsingin vammaistyön johtaja Mikaela Westergård kirjoitti (HS Mielipide 13.9.) kehitysvammaisten ja autismin kirjon ihmisten palveluiden alkavasta kilpailutuksesta. Kirjoituksessa oli hyviä lupauksia: palveluita suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa, asiakkaat voivat jatkaa tutussa paikassa eikä palveluihin tule muutoksia.

Helsingillä on ollut hyvä maine valtakunnallisessa vertailussa. Lupaukset antavat odottaa, että pääkaupunki näyttää tässäkin mallia yhdenvertaisuuden edistämisessä. Poikkeuksellisen taidokkaasti toimimalla Helsinki saattaa välttää kilpailutuksen uhat palveluille.

Muiden kuntien kokemusten perusteella kilpailutukset kuitenkin uhkaavat vammaisten asiakkaiden arkea ja palveluita. Monesti hankintaprosessin seurauksena asiakkaalle tuttu ja hänen yksilölliset tarpeensa tunteva henkilöstö on vaihtunut.

Asiakkaan saama palvelu riippuu paitsi palvelun määritellystä sisällöstä myös ympärillä olevien ihmisten pysyvyydestä. Hankintaprosessin yhteydessä kunnat tekevät valitettavan usein muutoksia tai heikennyksiä palveluun, joskus tarkoituksella, joskus tarkoittamatta

Asiakkaan saama palvelu riippuu paitsi palvelun määritellystä sisällöstä myös ympärillä olevien ihmisten pysyvyydestä. Hankintaprosessin yhteydessä kunnat tekevät valitettavan usein muutoksia tai heikennyksiä palveluun, joskus tarkoituksella, joskus tarkoittamatta.

Kehitysvammaisten tukiliitto lähetti viime kesäkuussa kantelun eduskunnan oikeusasia­miehelle asumisyksikön kilpailutuksesta. Kantelussa nostettiin esiin, että sosiaalihuollon asiakkaan lakisääteiset oikeudet sivuutetaan eikä asiakkaalla ole oikeussuojakeinoja, kun palvelu järjestetään julkisella hankintaprosessilla.

Tuhannet vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä pitävät hankintalain mukaista palveluntuottajien kilpailutusta asiakasta syrjivänä. Siitä kertoo sekin, että parhaillaan käynnissä oleva hankintalain muuttamiseen tähtäävä ”Ei myytävänä” -kansalaisaloite on saanut jo kymmeniätuhansia kannatusilmoituksia.

Lue koko uutinen Helsingin Sanomien sivulta ja allekirjoita Ei myytävänä! -kansalaisaloite!