Tiedote Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n lausunnosta omaishoidon tuen kriteerien määrittämistä varten

Uutiset -

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry jätti lausuntonsa omaishoidon uusista kriteereistä Helsingin kaupungille  30.8.2017. Lausuntopyyntö oli lausuttavaan asiaan nähden suppea, jonka takia kokosimme keskeisimmät omaishoidon kriteerien määrittämiseen liittyvät asiat tähän tiedotteeseen. Yhdistyksemme kanta on, ettei yksikään yhteiskuntaan osallistumisen muoto kuten oppivelvollisuus, kuntouttava päivähoito, koulutus tai päivätoiminta saa vaikuttaa omaishoidon tuen määrään alentavasti. 

Lue tiedote täältä.