Toimijatalo ja kotiyhteisöt

Uutiset -

Kehitysvammatuki 57:n palvelutoiminnan yksiköiden nimet ovat vaihtuneet. Asumisyksiköiden uudet nimet ovat Oskarinpuiston kotiyhteisö, Kankurinkulman kotiyhteisö ja Myllykaaren kotiyhteisö. Toimintakeskuksen uusi nimi on Oskarinpuiston toimijatalo.

Toimijuus viittaa yhteisöllisyyteen ja tahtoon toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa.

Yhteisöllisyys ja toimijuus ovat sekä tätä aikaa että tulevaisuutta. Toimijuus viittaa yhteisöllisyyteen ja tahtoon toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa. Tähän liittyy osallisuus, vaikutusmahdollisuudet ja valinnanvapaus, sekä vastuu omasta toiminnasta. Yhteisössä jokainen asukas ja toimija on yhdenvertainen, ainutlaatuinen osa kokonaisuutta joka muodostuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä on lähtökohta, josta on hyvä edetä toimijuutta tutkien ja edistäen arjessa.