Vipinä-hanke käynnistyy 2018

Uutiset -

STEA julkaisi rahoitusehdotuksen 1.12. jossa Kehitysvammatuki 57 ry:lle ehdotettiin jatkorahoitusta jo olemassa oleviin Veikkauksen tuotoilla tuettuihin toimintoihin (parkkitoiminta, Ystävätupatoiminta ja vertais- ja vapaaehtoistoiminta). Lisäksi saimme rahoitusehdotuksen uuteen Vipinä-hankkeeseen. Vipinässä kehitetään uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea. Vipinä on valtakunnallinen kolmivuotinen hanke.

Hankkeen toteutuksen ydinryhmään kuuluvat hankkeeseen osallistuvien asumisyksiköiden ohjaajat. Ohjaajat ja asukkaat osallistuvat hanketiimin yhteisiin työpajoihin, jonka jälkeen aktiivisuuteen tuetaan uudella tavalla. Myös vertaisosaajuus ja yritysyhteistyön luomat mahdollisuudet nostetaan esille.

Tavoitteena on, että ensimmäisenä vuonna hankkeeseen osallistuu viisi helsinkiläistä asumisyksikköä. Seuraavina vuosina hanke laajenee ja kaiken kaikkiaan hankkeessa saavutetaan yhteensä 16 asumisyksikköä. Hankkeessa toimii kaksi työntekijää ja yhteistyökumppaneina toimivat Suomen vammaisurheilu- ja liikunta ry, Kehitysvammaliitto, Miina Sillanpään Säätiö sekä Helsingin kaupungin vammaistyön asumis- ja laitospalvelut ja Helsingin kaupungin liikuntavirasto.

Siis puntteihin Vipinää ja yhteisöön säpinää!