Haemme projektipäällikköä!

Uutiset -

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Kehitysvammatuki 57 ry hakee helmikuussa 2018 alkavaan Vipinä-hankkeeseen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Hankkeessa löydetään uusia tapoja tukea kehitysvammaisten ihmisten arjen aktiivisuutta asumisyksiköissä. Hanke on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen kehittämishanke, jossa ratkaisuja löydetään asumisyksiköiden ohjaajien ja asukkaiden kanssa. Työkaluina hankkeessa toimivat mm. yhteisölliset workshopit, vertaistuki, yritysyhteistyö, ketterät menetelmät ja digitaaliset ratkaisut.

Päällikkö vastaa hankkeen suunnittelusta ja seurannasta, yhteistyöstä hankekumppanien kanssa, arvioinnista sekä hankkeen viestinnästä. Etsimämme päällikkö omaa jo hieman kokemusta projektityöstä ja tekee rohkeita valintoja kehittämistyössä. Toivomme luovaa ja itsenäistä työotetta sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Hanke on valtakunnallinen, joten tehtävän hoitaminen vaatii jonkin verran matkustamista suomessa sekä mahdollisuuksia työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin. Toimit työparina hankkeessa projektityöntekijän kanssa. Tarjoamme vakaan järjestön sekä kannustavan kehittämistoiminnan tiimin työsi tueksi. Käytössämme ovat mm. lounas-, liikunta-, ja kulttuurisetelit. Palkkaus yksityisen sosiaalialan TES:n mukainen.

Paikka täytetään 1.2.2018 lähtien sillä edellytyksellä, että STEA:n rahoitus hankkeelle varmistuu. Tehtävä on määräaikainen ja jatkuu 31.12.2020 asti edellyttäen, että sille myönnetään vuosittainen hankesuunnitelman mukainen rahoitus.

Hakemus ja ansioluettelo toimitetaan 8.1.2018 mennessä osoitteeseen tiina.herttuainen@kvtuki57.fi

Tiedustelut kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen p. 050 564 4707
3.1.2018 kello 12-14
4.1.2018 kello 14-16

www.kvtuki57.fi