Kesä tuo mukanaan valon ja vaalit

Nina Korventaival
Blogi -

Tänä vuonna kesä tuo tullessaan kaivatun valon ja lämmön lisäksi myös kuntavaalit. Ennakkoäänestys on parhaillaan käynnissä ja varsinainen vaalipäivä 13.6.2021 lähestyy jo sekin. Tämä kirjoitus on julkaistu aiemmin jäsentiedotteessa, mutta aiheen ajankohtaisuuden takia asiaan on vielä hyvä palata.

Kuntavaalien lähestyessä yhdistyksemme haluaa nostaa esille sen, että kuntapäättäjät ovat viranhaltijoiden ohella viime kädessä vastuussa siitä, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä saavat tarpeisiinsa vastaavia palveluita. On erityisen tärkeää, että kuntapäättäjillä on riittävästi tietoa, halua ja osaamista kohderyhmämme ihmisten oikeuksien valvontaan. Koska kyseessä on suhteellisen pieni marginaaliryhmä, pelkkä hyvä tahto ja tarkoitus ei takaa kykyä viisaiden ja elämänlaatua edistävien pitkäkantoisten päätösten tekemiseen.

Myös Kehitysvammaisten Tukiliiton kuntavaalikampanjassa "Meidän kaikkien kunta" -teeman sisään on rakennettu kolme tärkeää edellytystä tuleville kuntapäättäjille; päättäjät turvaavat palvelut, päättäjät eivät tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä ja päättäjät mahdollistavat jokaisen osallistumisen. Suosittelen tutustumaan Tukiliiton selkokieliseen materiaaliin netissä.

Oikeus osallisuuteen ja osallistumiseen tulee toteutua elämän kaikilla osa-alueilla. Tämä on mahdollista, mikäli ihmisen sosiaalisessa ympäristössä on vakaa usko siihen, että jokaisella ihmisellä on voimavaroja vaikuttaa elämäänsä ja päättää omista asioistaan. Lisäksi tämä edellyttää riittävästi osaamista mm. tuetun päätöksenteon ja kommunikaation tuen osalta ja usein myös lisää henkilöstöresurssia esimerkiksi henkilökohtaisen avun palveluihin. Työelämäosallisuuden vahvistaminen edellyttää lisäksi toimivan työvalmennuksen lisäksi uusien työpaikkojen luomista kuntaan.

Tulevan valtuustokauden aikana oletettavasti muodostetaan hyvinvointialueet, joiden vastuulle ja hoidettavaksi siirtyvät kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Vaikka tärkeä osa kunnallisista palveluista siirtyisi hyvinvointialueille, siirtymää tulevat ohjaamaan ja valvomaan näissä vaaleissa valitut kuntapäättäjät - Ihmiset, jotka äänestämme hoitamaan asioitamme. Vastuu on päättäjillä suuri, mutta niin se on myös meillä äänestäjillä.

Nyt kuitenkin vakavista asioista kevyempiin. Ehkäpä kesä tuo tullessaan myös ystävien tapaamista ja kesäleirejä, joita meillä yhdistyksessä odotetaan jo kovasti!

P.S. Olettehan huomanneet some-haasteemme Facebookiin kuntavaaliehdokkaille? Tägää vaaleihin liittyviin postauksiimme omia ehdokkaita niin nähdään, mihin ehdokkaat ovat valmiita sitoutumaan tulevalla valtuustokaudella! Klikkaa tästä itsesi Facebook-sivuillemme.

 

Terveisin Nina