Uusi strategia tähtää hyvän elämän ja aidon toimijuuden toteutumiseen

strategia 2022-2026
Blogi -

Kuvassa yhdistyksen strategia esitetty visuaalisessa muodossa. Strategia on esitetty rakentuvan kaupungin muodossa.

 

Viime vuoden aikana rakensimme yhdistyksemme uuden viisivuotisstrategian, joka hyväksyttiin marraskuussa syyskokouksessa. Aivan alusta emme strategiatyössä lähteneet liikkeelle ja mahdotonta se olisikin ollut, alkoihan juuri yhdistyksemme 65 toimintavuosi. Prosessissa on kuultu toiminnan piirissä olevia henkilöitä, yhdistyksen hallitusta sekä henkilöstöä yhteisissä työpajoissa ja kyselyillä.

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jonka avulla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Yhdistyksen jäsenistölle, toimintaan osallistuville ja palveluiden käyttäjille strategia varmistaa sen, että yhdistys pystyy tulevaisuudessakin vastaamaan toiveisiin ja tarpeisiin. Työntekijöille strategia on työkalu, jonka avulla työtä tehdään samojen päämäärien eteen.

Kehitysvammatuki 57 ry haluaa, että kehitysvammaisten ihmisten hyvä elämä ja aito toimijuus toteutuvat. Haluamme olla rohkea järjestökentän edelläkävijä ja laadukas kehitysvamma-alan hyvinvointitoimija. Tämä on visiomme, johon uskomme ja jonka toteuttamiseen sitoudumme.

Minulla on ilo näillä saatesanoilla julkistaa uusi strategiamme visuaalisessa muodossa! Tästä eteenpäin keskitymme jo edellisillä strategiakausilla aloitettuun hyvän elämän rakentamiseen entistäkin rohkeampina, yhdenvertaisuutta vaalien ja aitoa toimijuutta edistäen. Tiili tiileltä ja asenne asenteelta voimme seurata yhteisen työmme tulosta.

Voit avata strategian pdf-muodossa tästä.

Strategia on luettavissa tekstimuodossa tällä sivulla.

 

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja