Päättäjien kahvipöydässä

Kuvassa istuu kolme miestä pöydän äärellä ja pöydällä on termoskannu
Blogi -

-Kuinka moni ottaa kahvia? 

Aika moni vastaa “kyllä”. Oskarinpuiston toimijatalon juhlasaliin on kokoontunut 16 toimijaa yhteisen pöydän ääreen. Jotkut istuvat, toiset lepäilevät säkkituoleissa tai seisovat seisomatelineillä. On alkamassa vuoden ensimmäinen toimijapalaveri. Toimijapalaverin työnimenä on ollut Vaikuta ja vipellä! Mutta mistä oikein on kysymys?

-Toimijapalaveri aloitetaan aina kahvilla, kertoo Ari Juhokas. Sitten valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.  

-Joka kerralla valitaan uudet henkilöt, täydentää Arin työkaveri Minna Syvänen. -Viimeksi olin itse puheenjohtajana. 

Mitä palavereissa sitten tapahtuu?

-Palaverissa päätetään asioista, Ari vastaa. -Esimerkiksi palkasta. 

-Palavereissa on tehty valintoja siitä, mitä toimijatalossa aletaan tehdä, kertoo Suvi Virtanen. 

Oskarinpuiston toimijatalon toimijat ovat kokoontuneet tiistai-iltapäivisin päättämään työpaikan asioista elokuusta 2019 alkaen. Toimijat ovat ennenkin tehneet päivittäin päätöksiä omissa pienryhmissään. Toimijapalaverissa päätöksenteko laajenee koskemaan koko toimijayhteisöä.  

 

Esittäytymiskierroksen jälkeen käydään läpi syksyn saavutuksia. Mitkä aloitteet ovat toteutuneet?

-Rahaa! 

-Pizzapäivä.

Syksyn aikana toimijapalaverissa on muun muassa tehty aloite jokaviikkoisesta pullapäivästä, toivottu eläinvierailuja, sovittu yhteisistä juhlista, suunniteltu pizzapäivä ja kutsuttu muusikkovieras esiintymään. Päätösten tekemisen jälkeen valitaan myös vapaaehtoiset, jotka alkavat toteuttaa yhteisiä suunnitelmia. Joku toimijoista hakee viikoittain pullaa kaupasta, vie ehdotuksia tiedoksi työntekijöiden viikkokoukseen tai kirjoittaa sähköpostia yhteistyökumppaneille. Osa ideoista voidaan toteuttaa heti, mutta joillekin tarvitaan hyväksyntä palvelujohtajalta.

Loppuvuodesta toteutui myös monen osallistujan toivoma palkkapäivä. Mistä rahat palkkaan järjestyivät? 

-Arpajaisista, kertoo Ari.

Toimijat järjestivät puurojuhlan yhteydessä arpajaiset, jonka palkintoina oli sekä toimijoiden tekemiä että lahjoituksina saatuja tuotteita. Palkintoina oli muun muassa karkkeja ja kynttilöitä sekä pakettikortteja, joita tehtailtiin toimijatalossa isolla porukalla. Ari kertoo soittaneensa autofirmaan, josta kävi hakemassa lahjoitustuotteita. Samalla hän pääsi työkaverinsa kanssa seuraamaan auton katsastusta. Ystävällinen henkilökunta keitti vieraille kahvit ja esitteli katsastusaseman tiloja. 

Mitä aiotte tehdä palkalla?

-Ei olla päätetty vielä, Minna kertoo. -Minua kiinnostaisi shoppailu.

Palaverien osanottajamäärä on pysynyt tasaisesti yli 15 osallistujassa, eli noin puolet toimijatalon väestä on säännöllisesti paikalla. Joukossa on monella tavalla osallistuvia ja kommunikoivia toimijoita. Millä tavalla näin iso porukka tekee päätöksiä?

Päätöksiä tehdään niin, että kaikki ovat tyytyväisiä, vakuuttavat Ari ja Suvi. Toisinaan päätöksistä äänestetään, jos kaikkia miellyttävää kompromissia ei löydy.  Äänestäminen tapahtuu sanallisesti tai muita kommunikointikeinoja käyttäen. Monella on omat kommunikointikansiot tai valintakortit, joita näyttämällä mielipide tulee kuulluksi. Tuttu ohjaaja voi myös auttaa tulkitsemaan ilmeiden ja kehonkielen viestejä tai muistuttaa aiheista, jotka ovat olleet mielessä palaverien välisenä aikana.

 kuvassa kaksi punapaitaista naista

Toimijapalaverit ovat avoimia kaikille Oskarinpuiston toimijoille, mutta eivät velvoita osallistujia mihinkään: jokainen tekee aloitteita ja osallistuu päätöksentekoon omalla tavallaan ja sen verran kuin haluaa. Kaikki eivät osallistu esimerkiksi äänestämiseen, mutta paikalla oleminenkin on vaikuttamista. Silloin muut muistavat, että päätöksissä on otettava kaikkien tarpeet huomioon.

Palaverin on tarkoitus olla paikka, jossa jokainen osallistuja tulee kuulluksi riippumatta siitä, onko aktiivinen keskustelija vai ilmaiseeko itseään kehonkielellä tai läsnäololla. Siksi jokaiselle osallistujalle annetaan aikaa ilmaista itseään omalla tavallaan muiden kuunnellessa. Koska osallistujilla on erilaisia taitoja, toiset harjoittelevat enemmän kuuntelemista ja kärsivällisyyttä, toiset taas itsensä ilmaisemista.

Tunnelma kokouksessa on keskittynyt ja läsnä oleva. Onko täällä aina näin rauhallista?

Kokouksissa on tosi paljon ihmisiä ja välillä kova hälinä, mutta kyllä niissä pystyy keskittymään, kertovat Suvi, Minna ja Ari. Kaikki kolme kokevat, että ovat päässeet tuomaan esiin itselleen tärkeitä asioita palavereissa.

Valmisteletteko omissa ryhmissä etukäteen asioita, joista palavereissa keskustellaan?

-Ei, yleensä puhutaan niistä asioista mitä tulee mieleen, kertoo Minna.

Kokouksen sihteeri kirjaa osallistujat ja käsitellyt aiheet kuvalliseen pöytäkirjaan. Kaikkia ehdotuksia ei olla ehditty toteuttaa, mutta jokaisen esiin tuomat asiat käsitellään yhdessä ja kirjataan pöytäkirjaan ja käydään läpi ennemmin tai myöhemmin.

Miltä on tuntunut osallistua päätöksentekoon?

-Hyvältä! 

-Hauskaa. 

-Ihan kivaa. 

-Saatiin kahvia, mainitsee positiivisena juttuna Tapio Suojanen.

Kaikki neljä haluavat jatkaa palavereissa käymistä.  He myös suosittelisivat palavereita muille työpaikoille. 

-Toisissakin työpaikoissa täytyy olla, sanoo Ari.  

-Joo! Suvi täydentää pontevasti.  

 

Artikkelin tekijät Ari Juhokas, Tapio Suojanen, Minna Saira, Minna Syvänen, Venni Turtiainen ja Suvi Virtanen työskentelevät Oskarinpuiston toimijatalossa.