Tämä ilme on Selkeästi meille!

Selkeästi meille -hankkeen logo
Blogi -

Selkeästi meille -hankkeen graafiseen ilmeen on suunnitellut Muuks Creativen Marja Hautala yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Kohtaamispaikka Verkko-Ystiksen kävijät sekä hankkeen saavutettavuuden iskuryhmän osallistujat pääsivät kertomaan mielipiteensä ilmeestä ja ilme on valittu heidän mielipiteidensä pohjalta. Graafisessa ilmeessä on otettu huomioon saavutettavuuden näkökulma.

Kohti saavutettavaa ilmettä

Uudelle Selkeästi meille -hankkeelle tarvittiin graafinen ilme. Graafinen ilme sisältää esimerkiksi logon, värimaailman ja muutaman graafisen elementin. Niistä muodostuu se, miltä hanke näyttää. Pyysimme tarjouksia useammalta suunnittelijalta ja yhtenä valintakriteerinä oli se, että ilmeessä on otettu huomioon saavutettavuuden näkökulma. Suunnittelijaksi valikoitui Muuks Creativella työskentelevä Marja Hautala.

Pidimme aloituspalaverin huhtikuun loppupuolella Marjan kanssa. Me hankkeen työntekijät kerroimme palaverissa Marjalle hankkeesta ja halusimme ilmeen viestivän seuraavia asioita ja arvoja: saavutettavuus, osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Toivoimme myös, että ilme kuvastaisi seuraavia adjektiivejä: raikas, selkeä, helposti lähestyttävä, myönteinen, kiva ja huomiota herättävä.

Tärkeää oli myös se, että ilme täyttää saavutettavuuslain vaatimukset (laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta). Ilmeessämme se näkyy esimerkiksi siinä, että käytetty fontti on selkeä ja helppolukuinen ja tekstin ja taustan värien kontrasti on riittävä. Saavutettavuusvinkki: riittävän kontrastin voi tarkistaa esimerkiksi Webaimin kontrastityökalulla: https://webaim.org/resources/contrastchecker.

Puhekuplia ja kuumailmapalloja

Halusimme näkemyksiä ilmeeseen kehitysvammaisilta ihmisiltä, koska he ovat hankkeessa tärkeitä toimijoita. Halusimme, että ilmeestä tulisi myös kognitiivisesti saavutettava eli ymmärrettävä ja selkeä. Osallistuimme keväällä verkossa kokoontuneelle Verkko-Ystikselle, missä osallistujat saivat kertoa mielipiteensä kahdesta erilaisesta ilmeestä. Esitimme kaksi erilaista alustavaa ideaa. Toinen oli rauhallinen, yksivärinen idea, jossa ikonien avulla pyrittiin selkeään viestintään. Toinen oli värikkäämpi ja iloisempi. Sen avulla haluttiin kertoa siitä, miten kaikki viestintä ei ole aina selkeää kaikille ihmisille.

Tärkeä havainto Verkko-Ystiksen kävijöiltä oli esimerkiksi se, mitä erilaiset tyylitellyt kuviot ja muodot heille viestivät. Joku näki pyöreät puhekuplia esittävät muodot kuumailmapalloina. Oikein-merkkiä tarkoittava väkänen näytti joidenkin mielestä kellon viisareilta ja vei ajatukset kelloon ja aikaan. Logossa oleva kehyskin viesti eri ihmisille eri asioita. Jollekin se kertoi, että “me” jotka haluamme selkeää viestintää olemme kehyksen sisällä. Joku toinen taas näki muodossa matkalaukun. Miten rikasta onkaan se, että asiat voidaan nähdä ja kokea niin monella tavalla!

Koska kuitenkin haluttiin, että kuviot olisi helppo tulkita tietyiksi hankkeen toimintaan liittyviksi asioiksi, muokattiin monia niistä palautteen pohjalta. Selkeyden vuoksi puhekuplista tehtiin kulmikkaammat ja oikein-merkin ympäriltä poistettiin ympyrä, joka vei ajatukset kelloon ja viisareihin.

Kun vertailtavana oli kaksi hyvin erilaista ehdotusta ilmeeksi oli osallistujien kanta selvä: selkeä sen olla pitää. Selkeästi meille, siis!

Saavutettavaa viestintää kaikille

Hankkeen ilmeeksi valikoitui Verkko-Ystiksen osallistujien mielestä paras ja selkein vaihtoehto. Kevään aikana verkossa kokoontuneen saavutettavuuden iskuryhmän osallistujat pääsivät myös kertomaan mielipiteensä ilmeeseen ja ilme miellytti heitä.

Tässä on muutama esimerkki uudesta, selkeästä ilmeestämme.

Selkeästi meille -logo:

Selkeästi meille -hankkeen logo

Saavutettavaa viestintää kaikille -slogan

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta. Kun verkkosivuilla oleva tieto on saavutettavaa eli ymmärrettävää ja selkeää niin se palvelee ihan meitä kaikkia. Siksi hankkeen tunnuslause on ”saavutettavaa viestintää kaikille”.

Saavutettavaa viestintää kaikille -slogan

Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnus

Selkeästi meille -hankkeessa testataan eri organisaatioiden verkkopalveluiden helppokäyttöisyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta. Samalla kehitetään selkokielisiä kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja ja toimintamalleja. Elokuussa 2020 hankkeessa aloittavat kaksi palkattua saavutettavuustestaajaa, jotka tekevät testauksia organisaatioiden verkkosivuille ja antavat parannusehdotuksensa saavutettavuuskoordinaattorin tukemana. Hanke myöntää Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen niille verkkopalveluille, jotka ovat testausten jälkeen muokanneet sivustonsa helpommaksi käyttää ja ymmärtää. Testattavaksi organisaatioksi voi hakea syksyllä 2020, mistä tiedotamme lisää myöhemmin.

Tunnus näyttää tältä eri väreissä:

Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnus

Suunnittelijan näkökulma

Graafisen ilmeen suunnittelijalle Marja Hautalalle suunnitteluprosessi oli mielenkiintoinen: ”Graafisen ilmeen suunnittelu on prosessi, jonka alussa ei kukaan vielä tiedä mikä lopputulos tulee olemaan. Lopputulokseen vaikuttavat niin suunnittelija kuin asiakaskin ja tässä tapauksessa myös kohderyhmäläiset. Kehitysvammaisilta ihmisiltä saatiin hyvää ja suoraa palautetta minkä avulla ilmettä kehitettiin eteenpäin. He pääsivät vaikuttamaan niin itse ilmeen ideaan kuin pienempiin yksityiskohtiinkin.

Prosessi oli hyvä muistutus siitä, että mikä on selvää minulle, ei ole välttämättä selvää toiselle. Tekemällä projektia yhdessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa varmistettiin, että asiat on esitetty mahdollisimman selkeästi myös heille. Kiitos kaikille mielenkiintoisesta matkasta!” -kommentoi Marja Hautala.

Kiitos Marja graafisesta ilmeestä ja yhteistyöstä. Tämä on selkeästi meille!

Selkeästi meille -hankkeen graafinen ilme.

Tutustu hankkeeseen: https://www.kvtuki57.fi/toiminta/selkeaesti-meille-2020-2022
Seuraa hanketta Facebookissa www.facebook.com/selkeastimeille

Blogitekstin ovat kirjoittaneet hankkeen työntekijät Satu Timperi, Petra Saarinen ja Mira Vihmo.