Hekan vuokrankorotukset syrjivät edelleen vammaisia

  • Blogit
  • Julkaistu:
  • Kirjoittanut: Nina Korventaival

Saimme ensimmäiset yhteydenotot helsinkiläisten kehitysvammaisten kohtuuttomista vuokrankorotuksista viime vuoden lokakuussa. Ensimmäinen ajatukseni oli, että kyseessä on inhimillinen virhe, joka on korjattavissa muutamalla puhelinsoitolla. Olin väärässä.  

Tähän päivään mennessä olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja kehitysvammaisten vuokrankorotuksista. Kyseessä ovat Hekan omistamat erityisasumisenkohteet, jotka se on vuokrannut omistajalleen Helsingin kaupungille sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten asumispalvelujen järjestämiseen. Suurin tietoomme tullut vuokrankorotus on 310 euroa kuukaudessa ja alhaisin 145 euroa kuukaudessa. Korotetut vuokrat ylittävät melkein poikkeuksetta reilusti Kelan asumistuen enimmäisasumiskulut eli 774 € kuukaudessa. 

Helsingin kaupungin vammaispalveluiden tarjouspyynnön ja palvelunkuvauksen mukaan palveluntarjoajan asiakkaaltaan perimä vuokra ei saa ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumiskustannuksia. Miten voi olla mahdollista, ettei tämä mielestäni oikeudenmukainen rajaus koske Helsinkiä itseään?

Viime vuoden puolella mediassa nostettiin esille Hekan suuret vuokrankorotukset. Nousseen kohun myötä Helsingin kaupunginhallitus päätti tukea Hekaa vuokrien ja käyttövastikkeiden nousun hillitsemiseksi ja Heka teki vuokranmäärityksen vuodelle 2024 uudelleen. Erityisasumisenkohteiden kohdalla tämä tarkoitti sitä, että vuokria kohtuullistettiin parin prosenttiyksikön verran.  

Uutisoinnin perusteella asiaan perehtymättömän on ollut mahdotonta saada totuudenmukaista kuvaa siitä, miten syrjivästi kehitysvammaisia asukkaita on vuokrankorotusten suhteen kohdeltu. Erityisasumiskohteet ovat eri asia kuin senioriasunnot, joiden keskivuokran korotus on Hekan uutisoinnin mukaan 5.6 %. Senioriasuntojen ja kehitysvammaisten asuntojen vuokrankorotusten ero on merkittävä. 

Huomioitavaa on, että samoissa kiinteistöissä sijaitsevien senioriasuntojen, tavallisten vuokra-asuntojen ja erityisasuntokohteiden vuokrat poikkeavat huomattavasti toisistaan. 

Pyysimme kirjallista selvitystä Helsingin kaupungilta vuokrankorotuksista ja toimenpiteistä, joilla helsinkiläisten kehitysvammaisten yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu varmistetaan. 

Saamamme selvityksen mukaan suuret vuokrankorotukset johtuvat mm. rakentamisen, korjaamisen, ylläpidon ja rahoituksen kustannusten sekä yleisen kustannustason voimakkaasta noususta ja poikkeuksellisen nopeasta korkotason noususta. Vuokrankorotuksiin vaikuttaa selvityksen mukaan myös erityisasumisen huoneistolle kohdistuvat kustannukset, joita ARA-sääntelyn mukaisesti ei voida tasata Hekan tavallisten asuntojen kanssa.  

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan vastauksen mukaan tilanteelle ei siis ole tehtävissä mitään. 

Miten tämä voi olla mahdollista? Vuonna 2024 yhdenvertaisuutta korostavassa kaupungissa? 

Miksei ARA:lta ole haettu erityispäätöstä siitä, että vuokria voisi tasata eri tukiluokkiin kuuluvien erityisryhmien ja muiden vuokra-asuntojen välillä? Perusteet hakemukselle löytyvät varmasti. Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siltä, ettei Hekalla eikä Helsingin kaupungilla ole halukkuutta aktiivisesti toimia tilanteen ratkaisemiseksi. Nähdäkseni myös Helsingin Sosiaali- ja terveystoimella on velvollisuus varmistaa, että vammaispalveluiden piirissä olevia ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.  

Lähipäivien positiivinen tieto on se, että yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut asian selvittelyyn. Toivon tämän lisäävän Helsingin kaupungin halukkuutta löytää ratkaisu vallitsevaan epäoikeudenmukaiseen ja vammaisia syrjivään tilanteeseen. 

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetulle toimitettu selvityspyyntö. (Linkki siirtää uutiseen osoitteessa kvtuki57.fi)

Nina Korventaival.

Kirjoittaja

Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja