Kehitysvammatuki 57 ry on Hyvän mielen työpaikka!

Hyvän mielen työpaikka -merkki.

Hyvän mielen työpaikka -merkki on Mieli ry:n myöntämä tunnustus, jota myönnetään työpaikoille, jotka ovat valmiita sitoutumaan henkilöstön mielenterveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmalliseen vahvistamiseen sekä tunnustus sen eteen tehdystä työstä.

”Työntekijöidemme kokonaisvaltainen hyvinvointi on aina ollut meille tärkeä asia. Yhteiskunta on nykypäivänä melko suorituskeskeinen. Työelämän haasteiden lisäksi olemme viime vuosina kohdanneet useampia globaaleja kriisejä. Siksi on hyvin tärkeää, että työpaikalla teemme voitavamme mielenterveyttä vahvistavan arjen eteen,” kertoo työryhmän vetäjä Anne Wallenius.

Merkin saaminen on osa pitkää prosessia, joka alkoi Mielenturvaa-verkostoon liittymisellä, sekä Hyvän mielen työpaikka -työryhmän perustamisella. Ryhmässä on edustajia kaikista yhdistyksen toiminnoista. ”Ryhmä tarkasteli yhdistyksen olemassa olevat mielenterveyttä tukevat käytännöt. Lisäksi järjestimme esihenkilöille työpajoja, joissa tutkittiin, mitä hyviä arkikäytäntöjä eri työyhteisöissä jo on. Näin tieto saatiin kaikkien käyttöön,” Anne kertaa.

Merkin myöntämisen perusteluissa todettiin, että Kehitysvammatuki 57:ssa on jo olemassa mittava määrä ohjeita ja toimintatapoja, joilla mielenterveyttä työpaikalla voidaan edistää. Perusteluissa myös kiitettiin sitä, että mielenterveyden johtamisen edistämisen nykytilan selvittämiseen, sekä tavoitteiden ja kehittämistoimenpiteiden on panostettu runsaasti. Lisäksi kehittämistoimenpiteet on hyvin kirjattu ja niiden toteuttaminen ja saavuttaminen on vastustettu työryhmälle.

”On erittäin tärkeää, että ulkopuolinen taho on tarkastellut meidän toimintatapamme ja todennut ne hyviksi. Aina voi kuitenkin parantaa ja nostimmekin tälle vuodelle erityiseksi huomion kohteeksi sen, että huolehdimme kaikkien työntekijöiden mahdollisuudesta tulla henkilökohtaisesti kohdatuksi ja lisäämme esihenkilöiden osaamista mielenterveyden huomioimisesta johtamisessa.”

”Hyvän mielen työpaikkaa rakennetaan jokaisena päivänä meidän jokaisessa työyhteisössä. Kiitoksena siitä, järjestämme kaikissa työyhteisöissämme hyvän mielen kahvihetkiä helmikuun aikana.”

Voit lukea lisää Hyvän mielen työpaikka -merkistä osoitteessa https://hyvanmielentyopaikka.fi/

Anne Wallenius.

Ota yhteyttä

Anne Wallenius

Asiakkuus- ja laatujohtaja
Päiväaikainen toiminta