Kuule meitä nyt – julkilausuma ylilääkityksen lopettamiseksi

Kehitysvammatuki 57 ry antaa julkilausuman ylilääkityksen lopettamiseksi Suomessa.

Kehitysvammatuki 57 ry:n logo. Alla teksti: Kuule meitä nyt - julkilausuma ylilääkityksen lopettamiseksi.

Julkilausuman taustalla vaikuttaa joukko läheisiä, jotka ovat tuoneet läheistensä ylilääkitykseen liittyvän huolen Kehitysvammatuki 57 ry:n tietoon. Julkilausuma ja siihen liittyvä kampanja on suunniteltu yhdessä läheisten kanssa ja sen sisältö kumpuaa kokemuksesta.

”Kuule meitä nyt” tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että nyt on aika kuulla ja toimia – ylilääkityksen ja kaltoinkohtelun on loputtava.

Kehitysvammatuki 57 ry sitoutuu omassa toiminnassaan julkilausuman sisältöön ja haastaa mukaan myös muut kehitysvamma-alan toimijat. Julkilausuman sisältöön sitoutuminen ei tarkoita lääkevastaisuutta, vaan turvallisen ja eettisesti vastuullisen lääkehoidon varmistamista. Ennen psyykenlääkityksen aloittamista on tutkittava ja kokeiltava riittävän pitkäjänteisesti muita hoitomuotoja ja tehtävä tarvittavia parannuksia fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa toimintaympäristössä. Tähän sisältyy henkilöstön riittävän osaamisen varmistaminen ja omaisyhteistyön toteutuminen.

Nostamme sosiaalisessa mediassa esille ne toimijat, jotka ottavat haasteen vastaan. Julkaisua voi jakaa ja sen yhteydessä voi käyttää tunnistetta: #KuuleMeitäNyt.

20.4.2023

Julkilausuma

Tutkimuksen* mukaan Suomessa määrätään psyykenlääkkeitä kehitysvammaisille ihmisille
enemmän kuin muille. Lääkityksellä pyritään puuttumaan erityisesti käytösongelmiin.
Vaadimme muutosta ja ihmisoikeusloukkauksien loppumista. Kehitysvammatuki 57 ry
sitoutuu omassa toiminnassaan alla olevan julkilausuman sisältöön ja odottaa samaa
muilta alan toimijoilta.

 • Lääkitykselle on selvitettävä aktiivisesti muita vaihtoehtoja.
  Kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten tulee aina itse päättää omasta
  lääkityksestään ja tehdä omaa hoitoaan koskevat päätökset ja saada siihen
  tarvitsemansa tuki. Hoitoa koskevissa päätöksissä huomioidaan läheisten
  mielipide. Jokaisella, joka on huolissaan lääkityksen sopivuudesta, on oikeus
  tulla kuulluksi.
 • Hoitavan tahon henkilöstöllä tulee olla riittävä psyykenlääkeosaaminen ja
  ymmärrys siitä, mitä ongelmaa lääkityksellä hoidetaan sekä mitä mahdollisia
  sivuvaikutuksia lääkityksestä seuraa.
 • Ihmisen terveydentilaa, hyvinvointia ja käyttäytymistä tulee seurata jatkuvasti
  ja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä kirjaamiskäytännöistä.
 • Ensisijaisesti on aina tutkittava muut hoitomuodot ennen psyykenlääkityksen
  aloittamista. Yhteistyö läheisten, hoitotiimien jne. kanssa on aktiivista.
  Lääkitystä tulee tarkistaa ja vähentää heti, kun se on mahdollista.

Kehitysvammatuki 57 ry
hallitus
puheenjohtaja Sari Sepponen

Julkilausuman pohjana on käytetty Englannin NHS:n (National Health Service) STOMP-hankkeen
(Stopping over medication of people with a learning disability, autism or both) tekstiä.
* Medicine use in people with intellectual disabilities: a Finnish nationwide register study. Nurminen,
F., Rättö, H., Arvio, M., Teittinen, A., Vesala, T & Saastamoinen, L. 2022.

Lisätietoa

Katja Riikonen.
Katja Riikonen

Perheiden tuen johtaja
Vaikuttamistoiminta
Ensitukityö

Nina Korventaival.
Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja