Onnistuneesta muutosta kohti hyvää elämää

  • Blogit
  • Julkaistu:

Lapsuuden kodista muuttaminen on nuoren elämässä valtava askel kohti oman näköistä aikuisuutta. Itsenäistymiseen liittyy paljon tunteita. Muuttaminen voi tuoda iloa, tuntua jännittävälle ja toisaalta olla aihe ylpeyteen; minä osaan ja selviän!

Toisaalta muutos voi aiheuttaa myös pelkoa esimerkiksi siitä, kuinka arjessa osaakaan toimia ja tuleeko toimeen uusien ihmisten kanssa. Kun nuorella on laaja alaista tuen tarvetta arjessa, ovat itsenäistymisen kysymykset entistä moninaisempia ja askarruttavat myös läheisiä.

Kehitysvammatuki 57 ry järjestää Karhurinteen kotiyhteisöön muuttaville asukkaille ja heidän perheilleen muuttovalmennusta. Muuttovalmennuksessa pohditaan itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä sekä nuoren itsensä että vanhempien kanssa. Pohdittavia kysymyksiä on paljon. Mitä itsenäistyminen tarkoittaa, miltä se tuntuu ja kuinka sitä voi tukea? Mikä nuoren elämässä muuttuu, entä perheen? Missä asioissa nuori tarvitsee tukea ja mitkä ovat hänen voimavaransa? Kuinka uudessa yhteisössä toimitaan ja miten eri palvelut järjestyvät muuton jälkeen?

Muuttovalmennuksen tavoitteena on mahdollistaa onnistunut muutto ja tukea nuorta sekä hänen perhettään sopeutumisessa uutteen elämäntilanteeseen. Muuttovalmennus toteutetaan ryhmä- ja yksilötapaamisin. Tapaamiset toteutetaan kerran kuukaudessa joulukuusta 2023 huhtikuuhun 2024.

Muuttovalmennus on erillinen palvelu, johon perhe voi hakeutua oman sosiaalityöntekijänsä kautta.

Anne Wallenius.

Lisätiedot

Anne Wallenius

Asiakkuus- ja laatujohtaja
Päiväaikainen toiminta