Perhekamut 2022-2023

Perhekamut on STEA:n rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään laaja-alaista ja erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden vapaaehtoistoimintaa yksilötuen, palvelumuotoilun ja koulutuksen keinoin pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on vahvistaa erityislapsiperheiden tukiverkostoa ja lisätä perheen voimavaroja vertaistukitoiminnan avulla. Pyrimme saamaan toimintaan mukaan uusia lapsiperheitä osallistumisen esteitä tunnistamalla ja poistamalla. Myös jo toiminnassa mukana olevat perheet saavat lisää resursseja osallistumiseen.

Hanke tuottaa materiaalia eri kielillä ja käyttää tulkkipalveluita, jotta perheiden erilaisilla kulttuuritaustoilla olisi helpompi tulla mukaan toimintaan. Etsimme aktiivisesti myös niitä perheitä, joissa lapsen tutkimukset ovat vielä kesken ja he ovat vammaispalveluiden ulkopuolella. Muita kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhden vanhemman perheet, suurperheet ja pienten lasten perheet.

Hankkeen toisena tavoitteena on luoda kiinnostava uusi vapaaehtoistoiminnan muoto yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan valikkoon. Nykyiset vapaaehtoistoiminnan muodot tukevat erityisesti kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintaa laajennetaan tukemaan myös kehitysvammaisten ihmisten perheitä.

Hankekoordinaattori tekee kehittämisyhteistyötä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden, perhetoiminnan tiimin ja jo mukana olevien vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi hän vertaa toimintaa muiden järjestöjen tekemään vapaaehtoistoimintaan. Yhteiskehittämistä tehdään mm. MLL:n, HelsinkiMission, Hilman ja Moniperheiden kanssa.

Hanke mahdollistaa entistä useamman perheen toimintaan osallistumisen vapaaehtoistoimijoiden eli Perhekamujen tuella. Hankkeen avulla saamme tietoa yhdistystoimintaan osallistumisen esteistä ja löydämme niihin ratkaisuja. Myös muut toimijat järjestökentällä hyötyvät lisääntyneestä tiedosta ja se parantaa erityislapsiperheiden hyvinvointia laajemmalla sektorilla. 

 

 

Lisätietoja

Hanna Pyöriä
Hanna Pyöriä Hankekoordinaattori 044 491 4779