Perhekamut auttavat erityislapsiperheitä vertaistuen piiriin pääkaupunkiseudulla

Kehitysvammatuki 57 ry:n Perhekamut-hanke käynnistyi helmikuussa 2022 ja kestää kaksi vuotta.

Nainen, pitkät tummat hiukset ja harmaa pipo. Hymyilee.

Monilla pienten lasten perheillä on ollut haasteita tulla mukaan yhdistyksen toimintaan tapaamaan muita vanhempia. Hankkeessa selvitämme näitä osallistumisen esteitä ja etsimme niihin yksilöllisiä ratkaisuja Perhekamujen avulla. Perhekamut ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat linkkinä kodin ja yhdistyksen toiminnan välissä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä yhdistyksen jo olemassa olevan aktiivisen vapaaehtoistoiminnan kanssa ja lisäksi etsimme uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

Vertaistuen merkitys erityislapsiperheille

Yhteiset tapahtumat, yhteisöllisyys ja ymmärretyksi tuleminen lisäävät perheen voimavaroja ja kannattelevat arjen haasteissa. Vertaistuki on kokemusta siitä, että ei ole yksin sillä toisetkin ovat kokeneet jotain samankaltaista. Julkiset palvelut, ammattiauttajat, ystävät ja sukulaiset eivät pysty tarjoamaan vertaistukea sillä heiltä puuttuu omakohtainen kokemus erityislapsen vanhemmuudesta.

Erityislapsiperheen arki saattaa olla täynnä tutkimuksia ja neuvotteluja eri tahojen kanssa sekä taistelua lapsen oikeuksien puolesta. Aikaa parisuhteelle ja lapsen sisaruksille on joskus liian vähän. Vastapainoksi tarvitaan iloisia ja huolettomia koko perheen yhteisiä hetkiä, joihin on helppo tulla mukaan. Kehitysvammatuki 57 ry:n perhetapahtumat on suunniteltu siten, että niihin on mahdollisimman helppo osallistua.

Perhekamu tulee kaveriksi perhetapahtumiin

Erityislapsiperheiden arki on usein kiireistä ja vanhemmat ovat väsyneitä. Uuteen toimintaan ja yhteisöön mukaan tuleminen voi tuntua kuormittavalta, vaikka sen hyödyt tiedostaisikin. Erityisen haastavaa uuden aloittaminen voi olla, jos perheessä on vain yksi huoltaja, lapsia on monta, perhe on vasta muuttanut paikkakunnalle tai ei osaa suomea. Perhekamut on tarkoitettu erityisesti näille perheille avuksi.

Perhekamu voi auttaa esimerkiksi lukemalla yhdistyksen tapahtumakalenteria ja ehdottamalla perheelle yhdessä lähtemistä. Tapahtumapäivänä Perhekamu tulee hakemaan ovelta, on apuna lähtöhässäkässä ja tarjoaa lisäkädet turvaksi matkalle. Perhekamu tuntee reitin tapahtumapaikalle ja tietää miten siellä toimitaan.

Tapahtumien kautta perheelle avautuu portti yhdistyksen muuhun monipuoliseen toimintaan; kursseille ja luennoille, vertaistukiryhmiin, parkkitoimintaan, harrastustoimintaan ja leireille. Jokainen perhe löytää itselleen parhaiten sopivat toiminnat ja toimintaan voi osallistua silloin, kun se sopii omaan elämäntilanteeseen ja aikatauluihin. Perhekamut ja perheet voivat tehdä yhdessä myös muita vapaa-ajan asioita jos se tuntuu hyvältä molemmista osapuolista, esimerkiksi käydä lähikentällä urheilemassa tai leikkipuistossa.