Selkeästi meille 2020-2022

Selkeästi meille -hanke on kolmivuotinen (2020-2022) Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Moni tärkeä tieto on nykyisin erilaisissa verkkopalveluissa ja ihmisten, joilla on kognitiivisia haasteita, voi olla vaikea löytää sieltä itselleen tärkeää tietoa.

Hankkeen tehtävänä on:

  • kehittää kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä
  • arvioida eri verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta ja
  • tukea kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia saavutettavamman yhteiskunnan puolesta.

Hanke arvioi verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta

Hankkeessa on kehitetty kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö. Hankkeessa työskentelevät saavutettavuustestaajat, jotka ovat itse kokemusasiantuntijoita, ovat mukana arviointikriteeristön kehitystyössä. Kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan. Arviointikriteeristöä käytetään verkkopalvelujen kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa. Haku kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin aukesi tammikuussa 2021 ja on auki kevään ajan.

Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen.

Lue lisää kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnista ja hakuprosessista.

Saavutettavuuden iskuryhmät tukevat kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia

Hanke järjestää saavutettavuuden iskuryhmiä, joissa opetellaan uudenlaisia vaikuttamisen keinoja. Iskuryhmät vaikuttavat siihen, että verkkosivut ovat helpompia käyttää ja ymmärtää. Iskuryhmien osallistuvat ovat valtakunnallisen kehitysvammaisten ihmisten Me Itse ry:n jäseniä, Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA-opiskelijoita sekä Kehitysvammatuki 57 ry:n toimijoita.

Lue lisää saavutettavuuden iskuryhmistä.

Yhdessä yhteiskunta saavutettavaksi

Suomessa on voimassa laki, joka vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä tieto ei ole aidosti saavutettavaa, jos verkkopalvelussa oleva tieto ei ole ymmärrettävää, selkeää ja helposti löydettävää. Saavutettavan yhteiskunnan eteen voivat kaikki tehdä työtä.

Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille!  

Selkeästi meille -hankkeen verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat

Tulossa on hankkeen omat verkkosivut, joissa annetaan ohjeita ja vinkkejä, miten kognitiivista saavutettavuutta voi huomioida verkkopalveluissa. Sivut julkaistaan kesän 2021 aikana osoitteessa www.selkeästimeille.fi.

Ota seurantaan Selkeästi meille -hankkeen Instagram ja Facebook-sivut niin kuulet hankkeen ajankohtaisimmat asiat. Pääset Facebook-sivuille tästä linkistä tai kirjoittamalla hakukenttään selkeastimeille. Löydät hankkeen Instagramista hakusanalla selkeastimeille tai tästä linkistä

 

Selkeästi meille -hankkeen tunnus.

Lisätietoja

Satu Timperi
Satu Timperi hankepäällikkö 0449013213