Selkeästi meille 2020-2022

Selkeästi meille -hanke on kolmivuotinen (2020-2022) Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu, esimerkiksi verkkosivu tai mobiilisovellus on suunniteltu sellaiseksi, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää. Kun verkkopalvelu on kognitiivisesti saavutettava, sitä pystyvät käyttämään myös ihmiset, joilla on haasteita oppimisessa, muistamisessa ja hahmottamisessa tai jotka ovat vasta oppimassa verkkopalvelussa käytettävää kieltä. Kognitiivisen saavutettavuuden huomioiminen hyödyttää meitä kaikkia!

Hankkeen tehtävänä on:

  • kehittää kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä
  • arvioida eri verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta
  • tukea kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia saavutettavamman yhteiskunnan puolesta ja
  • tiedottaa kognitiivisen saavutettavuuden huomioimisen tärkeydestä.

Selkeästi meille -hankkeen verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat

Hankkeen omat verkkosivu on julkaistu osoitteessa www.selkeästimeille.fi. Sivustolta löytyy tietoa hankkeen toiminnasta sekä vinkkejä ja ohjeita, miten kognitiivista saavutettavuutta voi huomioida. Verkkosivustolla on hyödynnetty hankkeessa kertynyttä tietoa ymmärrettävästä ja selkeästä verkkosivustosta. Verkkosivua kehitetään, testataan erilaisilla käyttäjillä ja päivitetään hankkeen päättymiseen eli vuoden 2022 loppuun. Tutustu sivuun ja anna hankkeelle palautetta sivusta.

Selkeästi meille -hanke on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hanke kertoo siellä toiminnastaan ja nostaa esille hankkeessa tehtyjä havaintoja.

Facebook: www.facebook.com/selkeastimeille 

Instagram: www.instagram.com/selkeastimeille 

Hanke arvioi verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta

Hankkeessa kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä. Hankkeessa työskentelevät saavutettavuustestaajat, jotka ovat itse kokemusasiantuntijoita, ovat mukana arviointikriteeristön kehitystyössä. Kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan. Arviointikriteeristöä käytetään verkkopalvelujen kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa. Kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin voi hakea mukaan erilaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat. 

Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen.

Lue lisää kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnista ja hakuprosessista (linkki vie Selkeästi meille -hankkeen verkkosivuille).

Saavutettavuuden iskuryhmät tukevat kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia

Hanke järjestää saavutettavuuden iskuryhmiä, joissa osallistujat vaikutettavat eli iskevät verkkosivustoille. Iskuryhmän osallistujat vaikuttavat siihen, että verkkosivut ovat helpompia käyttää ja ymmärtää. Iskuryhmien osallistuvat ovat valtakunnallisen kehitysvammaisten ihmisten Me Itse ry:n jäseniä, Ammattiopisto Liven TELMA- ja VALMA-opiskelijoita sekä Kehitysvammatuki 57 ry:n toimijoita. Selkeästi meille -hanke myös kannustaa kaikkia antamaan palautetta verkkosivuista. Verkkosivut tulee tehdä käyttäjille!

Lue lisää saavutettavuuden iskuryhmistä ja nettisivuihin vaikuttamisesta (linkki vie Selkeästi meille -hankkeen verkkosivuille).

Yhdessä yhteiskunta saavutettavaksi

Suomessa on voimassa laki, joka vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä tieto ei ole aidosti saavutettavaa, jos verkkopalvelussa oleva tieto ei ole ymmärrettävää, selkeää ja helposti löydettävää. Saavutettavan yhteiskunnan eteen voivat kaikki tehdä työtä.

Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille!  

Selkeästi meille -hankkeen tunnus.

Lisätietoja

Satu Timperi
Satu Timperi hankepäällikkö 0449013213