Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous

  • Aika: 29.11.2018 18:00
  • Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 29.11.2018 klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.


Käsiteltäviä asioita: Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
• hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
• määrätään vuoden 2019 jäsenmaksut
• hyväksytään vuoden 2019 talousarvio
• päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa

Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 18.10. ilmoitetut asiat.

TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 21.11. alkaen.