Tavoitteeseen nappi kerrallaan

Hetkittäin-valmennus kotiyhteisöjen ammattilaisille koostuu kahdesta etävalmennusjaksosta ja kahdesta omaseurantajaksosta.

Punaisen villatakin rintamus. Ihmisen käsi ylimmällä napilla. Käden ranteessa värikäs puuhelmikoru.

Ensimmäisen etävalmennusjakson aiheena on ammattiosaamisen kartuttaminen kehitysvammaisen ihmisen ikääntymiseen liittyvissä asioissa. Valmennuskertojen teemoja ovat muistisairaus, aivoterveellinen ruoka, tarpeet ja tunteet sekä ammattilaisen toimijuus sote-alalla. Näiden neljän valmennuskerran päätteeksi jokainen valmennukseen osallistuva suunnittelee itselleen ammatillisen SMART-tavoitteen ja seuraa sen toteutumista kahden kuukauden ajan.

Hanketyössä tavoitteet ohjaavat toimintaa. Myös palvelutoiminnassa toiminnalle asetetaan tavoitteita: kotiyhteisöissä ja päiväaikaisessa toiminnassa ne kirjataan erilaisiin suunnitelmiin. Kokemuksen mukaan sekä palvelutoiminnassa että omassa elämässä tulee helposti laatineeksi tavoitteita, jotka ennemminkin ovat herkästi liian suuria ja epämääräisiä kuin pienin askelin toimintaa ohjaavia konkreettisia toimenpiteitä. Tavoitteena itsenäinen pukeminen voi kehitysvammaiselle ihmiselle olla liian vaikea. Oman takin kolmen napin napittaminen sen sijaan voivat sujua harjoittelun jälkeen ongelmitta. Realististen tavoitteiden saavuttaminen tukee henkilön pystyvyyttä, motivoi oppimaan uutta ja yrittämään lisää.

Mitä tarkemmin pystyy määrittämään kehittämisen tavoitteen, sitä helpompi on tehdä oikeita ja vaikuttavia tekoja tavoitteen saavuttamiseksi. Hetkittäin-valmennuksessa ammatillinen tavoite määriteltiin SMART-tavoitteena, joka auttoi myös arvioimaan, oliko haluttu tavoite saavutettu. SMART-tavoitteen tuli olla selkeästi määritelty (S), mitattavissa (M), aikaan sidottu (A), realistinen (R) ja tavoittelemisen arvoinen (T). Ohjaajat täyttivät Sitran Lupa tehdä toisin -sivuilta löytyvän tavoitelomakkeen. Lomake ohjasi tavoitteen asettamista niin, että ohjaaja joutui sanallistamaan jokaisen asian omassa työarjessaan: mitä tämä asia merkitsee käytännössä.

Jokainen valmennukseen osallistuva ohjaaja suunnitteli oman kehittämistavoitteen, jota muovasimme yhdessä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Ohjaajat miettivät tarkasti oman ammatillisen kehittämiskohteen ja se vastasi arjen todelliseen tarpeeseen.

Yhteisessä SMART-katselmuksessa ohjaajat esittelivät toisilleen asettamansa tavoitteet ja tavoitteisiin pääsemisen. Saimme kuulla syvällistä itsearviointia ja hienoja oivalluksia. Vaikka kahden kuukauden omaseurantajakso oli lyhyt, saattoi siinä ajassa saada muutoksen alkuun. Tärkeintä tavoitteisiin pääsemisessä on määrätietoisuus ja luottamus siihen, että muutos tapahtuu pienin askelin. Ammattilaisen näkökulmasta on tärkeää, että tavoitteesta ja siihen pyrkivistä toimenpiteistä tulee näkyviä. Täsmällinen ja säännöllinen kirjaaminen ja työyhteisön perehdyttäminen sitoutti koko kotiyhteisön yhden ammattilaisen kehittämishankkeeseen.

Juttu on julkaistu alunperin jäsentiedotteessa 1/23

Kirjoittajat

Mari Salovaara.
Mari Salovaara

Hanketyöntekijä
Hetkittäin-hanke (2022-2024)

Maija Rimpiläinen.
Maija Rimpiläinen

Hankepäällikkö
Hetkittäin-hanke (2022-2024)