Tiedote aloitteesta iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille

Aloite iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille on käsitelty kaupunginvaltuustossa 13.10.2021.

Paljaat jalat maalissa. Maalipensseleitä edessä. Nurmikolla ulkona.

Kehitysvammatuki 57 ry on ollut 22.9.2021 yhteydessä kaupunginhallitukseen sekä vammaisneuvostoon asiassa. Yhdistys muistutti erityistä tukea tarvitsevien lasten usein pitkäaikaisesta tuen tarpeesta suhteessa lyhytaikaisiin ratkaisuihin. Vaarana on tilapäinen palvelu ja toistuvat hakemukset tuen tarpeen ollessa monesti pitkäaikainen tai pysyvä. Lapsen ja perheen edun mukaista on saada yksilöllisiä, tarpeen mukaisia palveluja oikea-aikaisesti.

Päätöksessä lukee:

Kaupunginhallitus toteaa, että tämän palvelun tarve tulee arvioida lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista käsin. Niille lapsille, joille ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan on arvioitu olevan soveltumaton toimintamuoto, kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yksilöllisesti ja tarpeen mukaan, ei vain tilapäisesti.

Lue Kaupunginvaltuuston pöytäkirja aiheesta (Tiedosto ei ole saavutettava). Tiedosto avautuu uuteen välilehteen: Valtuutettu Petra Malinin aloite

Kehitysvammatuki 57 ry:n lausunto 29.11.2021

Huomioitavaa valtuutettu Petra Malinin aloitteesta iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille

Kehitysvammatuki 57 ry pitää tärkeänä, että erityistä tukea tarvitsevat lapset, jotka eivät pysty eri syistä osallistumaan iltapäivätoimintaan, saavat tarvitsemiaan palveluja. Mikäli palveluja ei palveluvalikossa ole, tulee sellaisia luoda.

Ehdotettuun malliin neuropsykiatrisesti oireileville lapsille sekä vammaisten sosiaalityön asiakkaille kotona järjestettävän iltapäivähoidon kohdalla on kirjattu ”niissä tilapäisissä tilanteissa”. Useimmiten kyseessä ei ole ohimenevä palveluntarve. Perheitä ei saa saattaa tilanteeseen, jossa palvelua ja uutta päätöstä joutuu hakemaan muutaman kuukauden välein.

Muilta osin ehdotettu malli tukee perheiden jaksamista, huomioi lapsen yksilöllisiä tarpeita ja mahdollistaa samalla vanhemman työelämään osallistumisen. Tällä hetkellä usea vanhempi joutuu jättäytymään pois työelämästä lapsen tuen tarpeen ja hoidettavuuden sekä riittämättömien ja oikeanlaisten palvelujen puuttumisen vuoksi. Edellinen on epäkohta, jonka on ratkaistavissa.

Katja Riikonen.

Lisätietoja

Katja Riikonen

Perheiden tuen johtaja
Vaikuttamistoiminta
Ensitukityö