Turvallisemman tilan periaatteet Kehitysvammatuki 57 ry:ssä

Olemme luoneet turvallisemman tilan periaatteet Kehitysvammatuki 57 ry:n toimintaan ja tapahtumiin. Vastaavat periaatteet on käytössä jo monessa paikassa, ja niitä on pyydetty myös meiltä.

Kuvapankkikuva. Sydänkuvioita, väritys vaaleista purppuraan.

Mistä on kyse?

Turvallisempi tila tarkoittaa, että jokainen voi olla osa yhteisöä omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä, vähättelystä tai kiusaamisesta. Turvallisemmassa tilassa jokainen uskaltaa kertoa näkemyksensä, huomioi toisia ja saa tukea häiritsevään käytökseen puuttumisessa. Jokainen on tervetullut sellaisena kuin on.

Miten periaatteet on tehty?

Periaatteet on luotu yhdessä. Ensimmäisen version periaatteista kirjoitti työntekijöistä koostunut työryhmä. Sen jälkeen pyysimme osallistujia ja työntekijöitä kommentoimaan. Saimme osallistujilta yhteensä 58 ja työntekijöiltä 60 vastausta, ja teimme pieniä muokkauksia periaatteisiin vastausten perusteella. Kiitos kaikille tärkeää asiaa kommentoineille!

Työntekijät käyvät turvallisemman tilan periaatteet läpi toiminnan osallistujien kanssa keväällä.

Turvallisemman tilan periaatteet Kehitysvammatuki 57 ry:ssä

Kehitysvammatuki 57 ry:n tapahtumissa ja tiloissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Osallistumalla sitoudun noudattamaan näitä sääntöjä.

  • Olen ystävällinen ja kannustava. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että kaikilla on tervetullut olo. Olemme kaikki erilaisia ja toimimme eri tahdissa.
  • Kuuntelen, en oleta. Annan jokaisen kertoa itsestään, mitä haluaa. Esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, elämänkatsomus, kehitysvamma tai terveydentila eivät aina näy ulospäin.
  • Otan toiset huomioon. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omalla tavallaan.
  • Kunnioitan jokaisen omaa tilaa. Ketään ei saa koskea ilman lupaa. Jokainen päättää itse, kuinka lähelle toinen saa tulla.
  • Puhun muista kunnioittavasti. Toiminnassamme ei kiusata eikä naureskella toisen ominaisuuksille. Toisista ei juoruilla eikä toisen yksityisasioita kerrota eteenpäin.
  • Puutun syrjintään ja häirintään. Kaikki, jotka havaitsevat huonoa käytöstä, voivat puuttua tilanteeseen ja kertoa siitä vastaavalle työntekijälle. Sovitaan yhdessä, miten asia selvitetään

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua

Jos huomaat jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan Turvallisemman tilan periaatteita, puutu tilanteeseen.

Voit ilmoittaa tapahtuneesta työntekijälle, yksikön johtajalle tai muulle nimetylle häirintäyhdyshenkilölle. Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi tapahtumapaikalta.