Selkeästi meille -hanke hakee uusia Me Itse ry:n ryhmiä iskuryhmään ympäri Suomea!

Piirretty megafoni.
Uutiset -

Netissä on meille kaikille tärkeää tietoa eri asioista. Mutta usein netissä olevaa tietoa voi olla vaikea löytää ja sitä voi olla vaikea ymmärtää. Saavutettavuuden iskuryhmässä vaikutetaan siihen, että netissä oleva tieto löytyy helposti ja ymmärrettävästi. Kevään 2021 iskuryhmiin voivat hakea Me Itse ry:n ryhmät ympäri Suomea. Mistä asioista teidän ryhmänne haluaisi saada enemmän tietoa?

Iskuryhmässä voit vaikuttaa!

Saavutettavuuden iskuryhmät ovat työpajoja, joissa pääset oppimaan uudenlaisia vaikuttamisen keinoja. Iskuryhmät vaikuttavat siihen, että nettisivut ovat helpompia ymmärtää ja käyttää.

Iskuryhmissä osallistujat miettivät:

  • Mistä haluamme saada tietoa?
  • Mitä nettisivuja haluamme käyttää, mutta emme voi, koska ne ovat liian vaikeita?
  • Miten vaikutamme siihen, että nettisivut saadaan helpommiksi ja tieto helpommaksi ymmärtää?

Jos iskuryhmä kokee jonkin nettisivun olevan vaikea käyttää tai ymmärtää niin iskuryhmä nostaa asian esille.
Iskuryhmä valitsee ne tahot, joiden nettisivuihin haluavat vaikuttaa.
Ryhmä myös päättää, miten he haluavat vaikuttaa eli iskeä.

Iskuryhmä voi esimerkiksi:

  • Lähettää nettisivujen tekijöille palautetta sivustosta.
  • Tehdä videon, jossa esimerkiksi kertovat, miksi on tärkeää saada tietoa selkokielellä.
  • Järjestää aiheeseen liittyvän tempauksen tai tapahtuman.

Iskuryhmän viimeisellä tapaamiskerralla arvioidaan toteutuneita muutoksia ja juhlitaan niitä.

Iskuryhmien kokoontumiset

Iskuryhmät kokoontuvat 6–8 kertaa. Iskuryhmä järjestetään joko paikan päällä, verkossa tai kummassakin paikassa sovitusti 1–2 viikon välein. Iskuryhmien kokoontumissa otetaan huomioon sen hetkiset koronarajoitukset.

Hae mukaan kevään 2021 iskuryhmiin

Keväällä 2021 iskuryhmiä järjestetään kahdelle Me Itse ry:n ryhmälle. Osallistujilta toivomme kokemusta netin käytöstä ja kiinnostusta vaikuttaa siihen, että nettiä on helpompi käyttää. Jos ryhmä ei tule valituksi keväälle 2021, niin uudelleen voi hakea syksyn ryhmiin. Iskuryhmiä järjestetään kevääseen 2022 asti. Lisäksi toivomme, että taustatukihenkilö osallistuu iskuryhmän toimintaan.

Täyttäkää hakemus 30.12. mennessä. Ilmoitamme mukaan valituille kahdelle (2) ryhmälle viimeistään 29.1.2021. Toivomme osallistujilta kokemusta netin käytöstä ja kiinnostusta vaikuttaa siihen, että nettiä on helpompi käyttää.

Hakulomake kevään 2021 iskuryhmään: http://webropol.com/s/iskuryhma

Saavutettavuuden iskuryhmät ovat osa Selkeästi meille -hanketta

Selkeästi meille -hanke kestää kolme vuotta. Hanke alkoi maaliskuussa 2020 ja se päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeen takana ovat Kehitysvammatuki 57 ry ja Kehitysvammaliitto.  

Tavoitteena on lisätä saavutettavan tiedon määrää netissä. 
Tieto on saavutettavaa silloin kun 

  • nettiä on helppo käyttää 
  • netistä on helppo löytää tietoa 
  • netistä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää. 

Sinä voit vaikuttaa siihen, että tieto on saavutettavaa.

Lisätietoa

Hankkeen toimintaa voi seurata Selkeästi meille -hankkeen Facebookissa ja Instagramissa.
Lue lisää hankkeesta: www.kvtuki57.fi/selkeastimeille.

Lisätietoja: hankepäällikkö Satu Timperiltä, puhelin 0449013213, sähköposti satu.timperi@kvtuki57.fi.