Selkeästi meille -hanke hakee verkkopalveluita kognitiivisen saavutettavuuden arviointeihin

Uutiset -

Verkkopalvelusta selkeämpi ja ymmärrettävämpi

Selkeästi meille -hanke tarjoaa tänä keväänä organisaatioille mahdollisuuden hakea mukaan verkkopalveluiden kognitiivisen saavutettavuuden arviointeihin. Mukaan voivat hakea kaikenlaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat.

Verkkopalvelu voi olla esimerkiksi nettisivu, mobiilisovellus tai muu sähköinen palvelu, kuten lipunmyyntilaite. Voisiko teidän verkkopalvelunne olla helpompi käyttää ja ymmärtää?

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä verkkopalvelu ei ole kaikille saavutettava, jos sitä ei ole helppo käyttää ja ymmärtää.

Kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvät kaikki. Erityisen tärkeää se on ihmisille, joilla oppimiseen, muistamiseen tai hahmottamiseen liittyvät asiat vaikuttavat verkkopalveluiden käyttämisen sujuvuuteen.

Mitä arvioinnissa tapahtuu?

Arvioinnin toteuttava saavutettavuustiimi koostuu kahdesta kokemusasiantuntijasta (saavutettavuustestaajat) ja heidän kanssaan työskentelevästä asiantuntijasta (saavutettavuuskoordinaattori).

Saavutettavuustestaajat tekevät verkkopalvelussa tehtäviä, joiden avulla verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden ongelmia saadaan näkyviksi. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeessa koostettua kognitiivisen saavutettavuuden kriteeristöä, jota kehitetään koko hankkeen ajan.

Arviointi keskittyy kognitiiviseen saavutettavuuteen eli siihen, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja siellä olevaa tietoa on helppo ymmärtää. Emme arvioi verkkopalveluiden teknistä eli digipalvelulain vaatimusten mukaista saavutettavuutta.

Arviointiin osallistunut organisaatio saa monipuolisen arvion verkkopalvelunsa kognitiivisesta saavutettavuudesta sekä konkreettisia suosituksia sen parantamiseen. Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen.

Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnus

Haku kevään arviointeihin on nyt auki

Teemme kevään 2021 aikana arvioinnin neljälle verkkopalvelulle. Prosessiin kuuluu testauksen ja arvioinnin lisäksi alku- ja lopputapaaminen. Yhden arvioinnin tekeminen kestää noin kuukauden ja on organisaatiolle maksuton.

Haku aukeaa 15.1. ja on auki 30.4. asti. Lue lisää arvioinneista ja hausta hakulomakkeesta.

Hakulomakkeeseen pääset tästä. (www.webropolsurveys.com)

Selkeästi meille -hanke on kolmivuotinen (2020-2022) Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. 

Lue lisää hankkeesta. (www.kvtuki57.fi)

Lisätietoja arvioinnista ja hakemisesta: saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen, sähköposti petra.saarinen(at)kvtuki57.fi tai puhelin 044 491 4006.