Me Itse -ryhmät: hakekaa mukaan iskuryhmään!

Piirrettyjä henkilöitä, joista yhdellä on megafoni kädessä.
Uutiset -

Nykyisin on tärkeää, että jokainen pystyy käyttämään nettiä itsenäisesti. On hyvä, että voimme etsiä netistä tietoa ja hoitaa siellä omia asioita. Nettisivut voivat kuitenkin olla liian vaikeita käyttää. Niistä voi olla vaikea löytää tietoa ja niitä voi olla vaikea ymmärtää.

Selkeästi meille -hankkeen saavuttavuuden iskuryhmät ovat työpajoja, joissa opetellaan uudenlaisia vaikuttamisen keinoja ja digitaitoja. Saavutettavuuden iskuryhmissä vaikutetaan siihen, että nettisivuista tulee helpompia käyttää ja ymmärtää. Ryhmät ovat jo vaikuttaneet esimerkiksi pankin, kirjaston ja sairaalan sivuihin. Iskuryhmän viimeisellä tapaamiskerralla arvioidaan iskuryhmän vaikutuksia ja juhlitaan niitä.

Me Itse -ryhmät, tulkaa mukaan vaikuttamaan!

Saavutettavuuden iskuryhmien kokoontumiset

Saavutettavuuden iskuryhmät kokoontuvat 6–8 kertaa. Iskuryhmät järjestetään niin, että ensimmäinen ja viimeinen työpajakerta on paikan päällä ja muut kokoontumiset ovat verkossa.

Hae mukaan kevään 2021 iskuryhmiin

Syksyllä 2021 iskuryhmiä järjestetään kahdelle Me Itse -ryhmälle. Osallistujilta toivomme kokemusta netin käytöstä ja kiinnostusta vaikuttaa siihen, että nettiä on helpompi käyttää. Jos ryhmä ei tule valituksi syksyllä 2021, niin uudelleen voi hakea syksyn ryhmiin. Iskuryhmiä järjestetään vuoteen 2022 asti. Lisäksi toivomme, että taustatukihenkilö osallistuu iskuryhmän toimintaan.

Täytä hakemus 29.8. mennessä. Ilmoitamme mukaan valituille kahdelle (2) ryhmälle viimeistään 6.9.2021. 

Hakulomake syksyn 2021 iskuryhmään: https://link.webropol.com/s/IskuryhmaanHakuSyksy2021.

Taustatuen rooli iskuryhmän toiminnassa

Taustatukihenkilön rooli on tärkeä. Ryhmä oppii uuden tavan vaikuttaa nettisivuihin ja toivomme, että ryhmä jatkaisi nettisivuihin vaikuttamista myös iskuryhmän jälkeenkin. Taustatuki pitää yhteyttä ryhmäläisiin ja hankkeen työntekijöihin. Lisäksi hän täyttää kyselyn ryhmän vaikuttamisesta ja myös loppukyselyn iskuryhmän päätyttyä.

Saavutettavuuden iskuryhmät ovat osa Selkeästi meille -hanketta

Selkeästi meille -hanke kestää kolme vuotta. Hanke alkoi maaliskuussa 2020 ja se päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeen takana ovat Kehitysvammatuki 57 ry ja Kehitysvammaliitto.  

Tavoitteena on lisätä saavutettavan tiedon määrää netissä.  
Tieto on saavutettavaa silloin kun 

  • nettiä on helppo käyttää 
  • netistä on helppo löytää tietoa 
  • netistä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää. 

Me itse ry:n ryhmät voivat vaikuttaa siihen, että tieto on saavutettavaa.

Tutustu lisää Selkeästi meille -hankkeeseen osoitteesta www.kvtuki57.fi/selkeastimeille.

Lisätietoja saavutettavuuden iskuryhmistä ja hakemisesta: hankepäällikkö Satu Timperiin, puhelin 044 9013 213, sähköposti satu.timperi@kvtuki57.fi.

Katso video: Turun Vilkkujen Me Itse -ryhmä suosittelee iskuryhmää!