Vaatimus yksityisten pukutilojen rakentamisesta Helsingin kaupungin liikuntatiloihin

uimahallin uimaratoja
Uutiset -

Kehitysvammatuki 57 ry vaatii yksityisten pukutilojen rakentamisesta Helsingin kaupungin liikuntatiloihin.

Uimahalleissa tapahtuu jatkuvasti syrjintää vammaisia ihmisiä kohtaan.

Avustaja voi monesti olla eri sukupuolta avustettavan kanssa. Nykyisellä käytännöllä esimerkiksi kehitysvammainen henkilö ei pääse uimahalliin, ellei avustaja ole samaa sukupuolta. Tämä koskettaa myös perheitä, joissa lapsen täytettyä 7 vuotta ei eri sukupuolta olevat lapsi ja vanhempi voi käydä uimahallissa samalla peseytymispuolella.

Yhdenvertaisuuslain (5 §) mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jo vuonna 2019 suositellut yksityisten pukutilojen rakentamista ja todennut nykyisen käytännön olevan syrjivä.
Nykyinen käytäntö tosiasiallisesti estää vammaisten ihmisten yhdenvertaisen pääsyn uimahalliin.

Lähetimme vaatimuksen kuluneella viikolla Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialajohdolle, Helsingin kaupungin liikuntajaostolle, Helsingin kaupungin liikuntapalveluille ja tiedoksi Helsingin vammaisneuvostolle, Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunnalle, yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja tasa-arvovaltuutetulle.

Voit lukea koko vaatimuksen tästä.