Kehitysvammatuki 57 ry nostaa työntekijöiden palkkoja

Kuvassa kaksi kättä pitää toisistaan kiinni. Teksti "hyvistä hetkistä hyvä elämä."
Uutiset -

Vammaisala kärsii työvoimapulasta ja työntekijöiden vaihtuvuus on suuri. Vammaistyölle ei osoiteta yhteiskunnassa riittävästi arvostusta.

Osaava ja Kehitysvammatuki 57 ry:n yhteisiin arvoihin sitoutunut henkilöstö on tärkeä voimavaramme. Monelle kehitysvammaiselle ihmiselle asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan ohjaajat sekä järjestötyöntekijät muodostuvat tärkeiksi ja pitkäaikaisiksi ihmissuhteiksi, joita halutaan vaalia. Kiitoksena sitoutumisesta arvokkaaseen työhön, olemme päättäneet nostaa palkkoja pysyvästi.

Yhdistyksen hallitus on tehnyt 23.9.2021 päätöksen, että edellä mainituista syistä Kehitysvammatuki 57 ry nostaa yhdistyksen kuukausipalkkaisten hoito-, ohjaus- ja järjestön asiantuntijatehtävissä työskentelevien palkkoja keskimäärin 6 %. Korotukset tulevat voimaan heti 1.10.2021 alkaen.