Aloite omaishoidon vapaiden toteutuksen parantamiseksi ja kehittämiseksi

mustavalkopiirros omaishoitajien laajasta kirjosta
Uutiset -

Helsingissä toimivat vammais- ja omaishoitojärjestöt näkevät tarpeelliseksi omaishoidon kokonaisuuden kehittämisen asiakasystävällisemmäksi etenkin omaishoidon vapaisiin liittyen.

Omaishoitajat ovat heterogeeninen ryhmä, tarpeita ja tilanteita on monia. Osa heistä on ansiotyössä ja jotkut ovat joutuneet jättäytymään pois työelämästä hoitaakseen läheistään. Omaishoitajia on myös yhden vanhemman perheissä ja osalla on useampi omaishoidettava. Palveluiden kehittämistä ja palveluiden toteutusmuotoja tulee lisätä, jotta omaishoitajat voisivat jatkossakin tehdä tärkeää tehtäväänsä. Kokonaisuuden kehittäminen on kaupungille myös taloudellisesti kannattavaa. Riittämätön tuki johtaa pahimmillaan kodin ulkopuoliseen sijoitukseen tai muiden vahvempien tukitoimien ja palveluiden käyttöön.

Aloitteen allekirjoittaneet järjestöt ehdottavat seuraavia konkreettisia toimia tehtäväksi omaishoitajien arjessa jaksamisen ja palveluiden todellisen käytön mahdollistamiseksi:

  • Palvelusetelin arvon korotus kotiin tuotavassa lomituksessa viikonloppujen osalta sekä hoitotarpeiden vaativuutta huomioivien palveluluokkien tuominen palvelusetelijärjestelmään
  • Omaishoidon lakisääteisen vapaan käyttämiseen kodin ulkopuolisessa lyhytaikaishoidossa arkena ehdotamme “porkkanaa”, jolloin kuluu vain puolikas omaishoidon vapaapäivä
  • Omaishoidon koulutettu kokemusasiantuntija mukaan omaishoidon tuen ohjausryhmään

Lue aloite kokonaisuudessaan tästä.

Aloite on lähetetty Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnalle, Helsingin kaupungin Vammaistyöhön sekä Helsingin Vammaisneuvostoon.

Mukana aloitteessa Kehitysvammatuki 57 ry:n lisäksi ovat Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Lasten omaishoitajat ry, Omaishoitajaliitto ry, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, ADHD-liitto ry – ADHD Förbundet rf sekä Autismiyhdistys PAUT ry.

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera