Tiedote koskien vaatimusta yksityisten pukutilojen rakentamisesta

uimahallin uimaratoja
Uutiset -

”Vaatimus yksityisten pukutilojen rakentamisesta Helsingin kaupungin liikuntatiloihin” toimitettiin 18.8.2021 Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialajohdolle, Helsingin kaupungin liikuntajaostolle, Helsingin kaupungin liikuntapalveluille ja tiedoksi Helsingin vammaisneuvostolle, Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunnalle, yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja tasa-arvovaltuutetulle.

Kaupunki antoi vastauksen vaatimukseen 2.9.2021. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi oman näkemyksensä asiaan 27.9.2021. Vastauksessa tuotiin esille riittäväksi katsotut perusteet pukutilojen puuttumiselle useissa uimahalleissa Helsingissä. Perusteina esitettiin rakennussuojelumääräyksiä osassa kohteissa.

Tästä huolimatta yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaisen yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden sekä 15 §:n mukaisen kohtuullisten mukautusten järjestämisvelvollisuuden perusteella Helsingin kaupunki voisi olla velvollinen järjestämään muunlaisen kohtuulliseksi katsottavan mukautuksen silloinkin, kun yksityisiä tiloja ei ole saatavilla.

Tällaisena mukautuksena voi kyseeseen tulla samaa sukupuolta olevan avustajan järjestäminen ja kustantaminen vammaiselle henkilölle peseytymis- ja pukeutumistilojen käytön ajaksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksen mukaan Helsingin kaupungin tulisi pyydettäessä toteuttaa tarvittava mukautus.

Mukautuksena voidaan pitää myös yleistä joustavuutta tilojen käytössä. Tämä voisi tulla toteen esimerkiksi maauimaloiden ja uimahallien muiden tilojen sekä erillisten wc-tilojen käyttömahdollisuutena esimerkiksi silloin, kun avustaja on eri sukupuolta.

Kaupunki pyrkii rakentamaan yksityisiä peseytymis- ja pukeutumistiloja siinä määrin kuin se on mahdollista. Tukea ja apua tarvitsevien uimahallikävijöiden arjessa tämä näkyy vasta myöhemmin ja siksi kehotammekin vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään pyytämään kaupungilta näitä kohtuullisia mukautuksia aktiivisesti.

Mikäli pyydetyistä mukautuksista kieltäydytään, tällaiset tilanteet tulee saattaa yksittäisinä syrjintätapauksina yhdenvertaisuusvaltuutetun arvioitavaksi.

Lisätietoja Katja Riikonen (katja.riikonen@kvtuki57.fi) p. 044 741 6259

Lue kaupungin vaatimukseen antama lausunto tästä.

Tässä tiedote PDF-muodossa.