Käyttäjäkokemuskysely kehitysvammapalveluista Uudellamaalla

Kehitysvammatuki 57 ry:n logo  ja slogan Hyvistä hetkistä hyvä elämä
Uutiset -

KEPA Uusimaa -projekti on Espoon hallinnoima viiden hyvinvointialueen ja Etevan yhteistyöhanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Kati Sihvonen, kati.sihvonen@espoo.fi ja projektiasiantuntijana Tiina Hannikainen, tiina.hannikainen@espoo.fi.

Eduskunta on hyväksynyt lait hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuosina 2022–2023. Kehitysvammaisten sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten toimeenpanohanke toteutetaan 1.8.2021-31.12.2022.

Hankkeen tavoitteena on:
- turvata kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuvuus
- tarjota yhdenmukaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Uudellamaalla
- varmistaa erityisosaamisen riittävyys ja edellytykset osaamisen kehittämiselle
- järjestää ja organisoida palvelut lakimuutosten edellyttävällä tavalla

Aikaisemmin toteutetussa Kehitysvammaisten hoitopolut -hankkeessa on luotu malli kehitysvammaisten henkilöiden hoidon porrastuksesta. Nyt käynnissä olevan hankkeen aikana tämä toimintamalli valmistellaan niin, että se on otettavissa käyttöön hyvinvointialueilla. Kehittämistyön tueksi Kehitysvammatuki 57 ry kerää tietoa kohderyhmän ihmisiltä ja heidän läheisiltään.

Kyselyyn toivotaan paljon vastauksia laajalta alueelta niin kehitysvammaisilta ihmisiltä itseltään, heidän omaisiltaan kuin ammattilaisiltakin. Kyselyyn vastaaminen on nopeaa, mutta saatat tarvita tueksesi avustajan.

Kiitos, kun annat aikaasi ja vaikutat! Jaathan tietoa kyselystä eteenpäin muille kehitysvammaisille ihmisille, vanhemmille sekä asumisyksikköihin.

Vastaa kyselyyn 21.11.2021 mennessä.

Pääset vastaamaan kyselyyn täältä:

https://link.webropol.com/s/KEPAUusimaa1kysely