Kertoisitko sinä teidän tarinanne muiden tueksi?

vastasyntynyt silmät kiinni
Uutiset -

Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta pian valmistuvat sosionomi- ja sosionomidiakoni- opiskelijat Rosanna Heikkinen ja Jonna Paavola toteuttavat Kehitysvammatuki 57 ry:lle opinnäytetyön aiheesta ”Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ensitiedon tarve”. Kehitysvammatuki 57 ry on mukana kehittämässä ensitietotilanteita ja tästä syystä opinnäytetyömme tutkimusosuudeksi valikoitui selvittää, millaisia kokemuksia vanhemmilla on ensitietotilanteista ja saamansa tiedon riittävyydestä. Tutkimuksen yhteydessä tarkoituksena on kerätä myös perheiden kokemuksia erityislapsen vanhemmuudesta vertaistuelliseen ensitieto-oppaaseen.

Etsimme perheitä, jotka haluaisivat osallistua opinnäytetyön tutkimukseen ensitiedon tarpeesta ja sen riittävyydestä, sekä kertoa oman tarinansa erityislapsen vanhemmuudesta. Haemme perheitä, joissa on alle 13-vuotias lapsi/lapsia, joilla on kehitysvamma tai vastaava laaja-alaisen tuen tarve.

Vertaistuellinen ensitieto-opas on tarkoitettu vanhemmille, joille syntyy tai myöhemmin diagnosoidaan erityistä tukea tarvitseva lapsi. Opasta hyödynnetään mm. ensitietotilanteissa ja sen keskeiset teemat ovat voimavarakeskeisyys, sekä perheiden ja vammaisuuden moninaisuus.

Opas tulee koostumaan opinnäytetyön tutkimukseen osallistuneiden tarinoista ja se tulee olemaan perheiden näköinen, aidosta arjesta kertova kokonaisuus. Vertaistuki uuden äärellä on korvaamattoman arvokasta, samalla tuomalla erityisyyttä esiin ja antamalla kasvot sille vaikutamme asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Mitä sinä olisit halunnut kuulla tai lukea, kun teidän lapsenne erityisyys tuli ilmi? Mitkä asiat ovat teille tärkeitä tänään?

Haastattelut ovat teemahaastatteluita ja ne toteutetaan tulevan kevään aikana mahdollisuuksien mukaan joko perheiden kotona, etätapaamisena, tai Kehitysvammatuki 57 ry:n tiloissa. Tutkimuksen osalta perheiden haastattelut käsitellään anonyymisti.

Perheiden haastattelut muotoillaan opasta varten heidän itse kertomiksi ja hyväksytämme muotoillut tekstit perheillä ennen julkaisua, jolloin on vielä mahdollisuus muokata omaa kertomustaan.

Tule siis mukaan kertomaan omaa tarinaasi erityislapsen vanhempana tuleville vertaisille, sekä osallistumaan opinnäytetyön tutkimukseen ensitietotilanteiden kehittämiseksi! 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset mahdollisimman pian: Katja Riikonen (katja.riikonen@kvtuki57.fi)

Lisätietoja opinnäytetyöstä:

Rosanna Heikkinen, rosanna.heikkinen@student.diak.fi ja Jonna Paavola, jonna.paavola@student.diak.fi

Tästä linkistä pääset tutustumaan aiemmin tehtyyn ”Auringonsäteitä pilven takaa – kasvoja kehitysvammaisuudelle” -oppaaseen.

http://www.kvtuki57.fi/images/vanhatkuvat/julkaisut/as7.pdf