Verkkopalvelusta selkeämpi ja ymmärrettävämpi

Selkeästi meille -hanke tarjoaa ensi syksynä organisaatioille mahdollisuuden hakea mukaan verkkopalveluiden kognitiivisen saavutettavuuden arviointeihin.

Piirretty tietokone, jonka näytöllä on oikein-merkki.

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä verkkopalvelu ei ole kaikille saavutettava, jos sitä ei ole helppo käyttää ja ymmärtää.

Kognitiivinen saavutettavuus liittyy muun muassa oppimiseen, muistamiseen ja hahmottamiseen. Kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvät kaikki. Erityisen tärkeää se on niille ihmisille, joilla näihin asioihin liittyvät haasteet vaikuttavat netin käyttämiseen.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointi

Selkeästi meille -hanke tarjoaa ensi syksynä organisaatioille mahdollisuuden hakea mukaan verkkopalveluiden kognitiivisen saavutettavuuden arviointeihin. Mukaan voivat hakea kaikenlaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat. Verkkopalvelu voi olla esimerkiksi nettisivu, mobiilisovellus tai muu sähköinen palvelu, kuten lipunmyyntilaite. Voisiko teidän verkkopalvelunne olla helpompi käyttää ja ymmärtää?

Mitä arvioinnissa tapahtuu?

Arvioinnin toteuttaa saavutettavuustiimi. Saavutettavuustiimi koostuu kahdesta kokemusasiantuntijasta (saavutettavuustestaajat) ja heidän työtään koordinoivasta saavutettavuuskoordinaattorista. Arviointiprosessiin kuuluu myös käyttäjätestauspajat, joihin osallistuu testaajia, joilla on jokin kognitiivinen haaste.

Saavutettavuustestaajat sekä käyttäjätestaajat tekevät verkkopalvelussa tehtäviä, joiden avulla verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden ongelmia saadaan näkyviksi. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeessa koostettua kognitiivisen saavutettavuuden kriteeristöä, jota kehitetään koko hankkeen ajan.

Arviointi keskittyy kognitiiviseen saavutettavuuteen eli siihen, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja siellä olevaa tietoa on helppo ymmärtää. Emme arvioi verkkopalveluiden teknistä eli digipalvelulain vaatimusten mukaista saavutettavuutta.

Arviointiin osallistunut organisaatio saa monipuolisen arvion verkkopalvelunsa kognitiivisesta saavutettavuudesta sekä konkreettisia suosituksia sen parantamiseen. Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen.

Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnus kolme eri väriä. Tunnus nettisivulla, joka näkyy kännykän näytöllä.

Haku syksyn arviointeihin on nyt auki

Teemme syksyn 2021 aikana arvioinnin neljälle verkkopalvelulle. Prosessiin kuuluu testauksen ja arvioinnin lisäksi alku- ja lopputapaaminen. Yhden arvioinnin tekeminen kestää noin kuukauden ja on organisaatiolle maksuton.

Lue lisää arvioinneista ja hankkeesta. (www.kvtuki57.fi)

Selkeästi meille -hanke on kolmivuotinen (2020–2022) Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke.