Vipinä 2018–2020

 Iloiset koripalloilijat Kannuksessa

Vipinä-liikuntahankkeessa kehitettiin menetelmä aktiivisen ja liikunnallisen arjen edistämiseen kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisössä. Hankkeessa huomattiin liikkumisen näkökulmasta kolme keskeistä asiaa: kehitysvammaiset ihmiset liikkuvat liian vähän, kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat paljon tukea liikkumiseensa ja kotiyhteisön ohjaajalla on ensiarvoisen tärkeä rooli kehitysvammaisen ihmisen liikkumisessa. 

Hankkeessa tuotettiin Vipinän treenikassi, joka pitää sisällään toimintamallin käytöksenmuutosprosessiin. Treenikassissa hyödynnettiin tutkittua tietoa ja kokemuksia, joita kerättiin hankkeen pilottiyksiköistä eri puolelta Suomea. Treenikassi rakennettiin viideksi toimintatuokioksi, jotka on mahdollista toteuttaa asumisyhteisöstä löytyvin materiaalein ja kotiolosuhteissa.

Hanketta rahoitettiin STEA Veikkauksen tuotoilla vuosina 2018-2020. Jatkokaudella keväällä 2021 Vipinän treenikassia markkinoitiin ja siihen perehdytettiin etäyhteyksin asumisyhteisöjen ohjaajia sekä pääkaupunkiseudun lähihoitajaopiskelijoita. 

Hankkeessa tuotettiin Vipinän treenikassi, johon voit tutustua tässä linkissä.

Kehittämispäällikkö Mari Mononen kertoo lisää Vipinä-hankkeesta tällä videolla. 

Hankkeen lopuksi Kehitysvammatuki 57 ry teki erikoispainoksena Vipinä- lehden, voit lukea sen tästä linkistä. 

Ota yhteyttä

Maija Rimpiläinen
Maija Rimpiläinen hankepäällikkö 040 740 6693