Vipinän treenikassi

Vipinän treenikassi on pakattu sinulle, joka ryhdyt vetämään asumisyhteisössä osallistavaa liikuntahanketta.

Treenikassissa on materiaalia, jonka avulla voitte yhdessä tunnistaa, miten teillä liikutaan ja millaiset asiat voisivat liikuttaa teitä vielä enemmän. Treenikassin materiaali on rakennettu noin kaksi kuukautta kestävän prosessin muotoon, sillä liikkumistottumusten muutokseen tarvitaan aikaa, kokeiluja, motivointia ja toisinaan jopa toiminnan uudelleen organisointia.

Miksi tarvitaan Vipinän treenikassia?

Kehitysvammaiset ihmiset eivät liiku riittävästi. Arviolta vain kolmasosa kehitysvammaisista ihmisistä liikkuu terveysliikuntasuositusten minimimäärän verran. Liikkuminen olisi kuitenkin erityisen tärkeää erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Kehitysvammaisilla ihmisillä esiintyy valtaväestöä enemmän terveysongelmia, joita aktiivinen liikunta voisi ehkäistä.

Terveysliikuntasuositukset ovat samat kehitysvammaisille ihmisille kuin kaikille muillekin. Oman lajin löytyminen on tärkeää liikunnan jatkuvuuden kannalta. Liikuntalajeja voi soveltaa kunkin toimintakyvyn mukaan. Pienetkin muutokset ovat tärkeitä, vaikka suositusten mukaisiin liikuntamääriin ei heti päästäisikään.

Mitä treenikassissa on?

Vipinän treenikassi on pakattu asumisyhteisön ohjaajaa varten. Treenikassissa on viisi toimintatuokiota, jotka etenevät liikkumistottumusten arvioinnista henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman tekemiseen. Jotta toimintatuokiot vahvistavat liikkumisen mukavaa sanomaa, jokaisessa toimintatuokiossa on hyvä olla myös liikuntaa. Liikunta voi olla jumppavideo, peli tai jonkun uuden lajin kokeilu yhdessä. Toimintatuokioiden väli voi olla viikko, minkä jälkeen pidetään kuukauden mittainen haastekuukausi ja Vipinäbileet. Treenikassi on tuotettu Vipinä -liikuntahankkeessa (STEA 2018-2020) kerätyistä kokemuksista.

Piirroskuva siilistä, joka seisoo selkä suorana ja kädet puuhkassa. Taustalla kunniamerkkejä je serpentiiniä.

Vipinän treenikassin materiaaalit

Ohjaajien asenteella ja toiminnalla on suuri merkitys kotiyhteisössä asuvien ihmisten aktiivisuuteen ja liikkumiseen. Asukkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi asumisyhteisöissä on ammattilaisten vastuulla ja ohjaajat ovat avainasemassa myös käytösmuutoksen aloittajina ja ylläpitäjinä. Itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus tehdä päätöksiä tuetusti kuuluvat kehitysvammaisen elämään joka päivä, samoin mahdollisuus osallistua aktiivisesti ja olla osallinen ympärillä tapahtuviin asioihin ja ilmiöihin.

Yhteisöön säpinää -sivulla on viisi Vipinä -prosessiin kuuluvaa toimintatuokiota. Toimintatuokiossa edetään asioiden tunnistamisesta tietoon, kokeiluihin, haasteeseen ja siitä edelleen uuden toimintatavan juurruttamiseen. Toimintatuokioiden tarkemmat sisällöt on kirjoitettu Yhteisöön säpinää -oppaaseen ja tuomintatuokioissa tarvittava muu materiaali on toimintatuokion yhteydessä tiedostona. Jokaiseen toimintatuokioon kannattaa suunnitella puoli tuntia yhteistä liikuntaa.

Yhteisöön säpinää oppaan voit ladata tästä: Yhteisöihin säpinää -opas

Näin meillä liikutaan – Toimintatuokio 1

Toimintatuokion aiheena on selvittää millaisia liikkujia asumisyhteisössä on ja millä eri tavoin asukkaat jo nyt liikkuvat. Lisäksi tutustutaan siihen, millaisia mahdollisuuksia on liikkua kotona ja kodin ympäristössä.

Toimintatuokio 1:ssä tarvittavan materiaalin voit ladata tästä: Näin meillä liikutaan ja Liikuntakello

Mitä liikunta on? – Toimintatuokio 2

Toimintatuokion aiheena on tutkia, millaista hyöty- ja kuntoliikuntaa on olemassa ja millainen on Maailman terveysjärjestön liikkumisen suositus.

Toimintatuokio 2:ssa tarvittavan materiaalin voit ladata tästä: Hyoty-vai kuntoliikuntaa

Tällainen liikkuja minä olen – Toimintatukio 3

Toimintatuokion aiheena on selvittää millainen liikkuja olen itse ja millaista tukea tarvitsen liikkumiseen.

Toimintatuokio 3:ssa tarvittavan materiaalin voit ladata tästä:  Erilaiset liikkujat

Intoa yhteisestä pelistä – Toimintatuokio 4

Toimintatuokiossa tavoitteena on suunnitella yhdessä kuukauden mittainen Vipinä-liikuntapeli.

Toimintatuokio 4:ssä tarvittava materiaali on sivulla Intoa yhteisestä pelistä

Vipinäinen tulevaisuus – Toimintatuokio 5

Tavoitteena suunnitella, miten liikkuminen juurtuu ja kehittyy asumisyhteisössä Vipinäpelin jälkeen.

Toimintatuokio 5:ssä tarvittavan materiaalin voit ladata tästä: Liikuntasuunnitelma

Liikunnan kokemuksellisuus on yhtä tärkeää kuin siitä seuraavat terveysvaikutukset. Kaikki se liikunta, mikä tuntuu hyvältä, on hyväksi. Puntteihin vipinää -oppaassa on liikuntavinkkejä, joita on mahdollista toteuttaa kotoa löytyvien materiaalien ja tarvikkeiden avulla. Jumppavideoita, joita voi toteuttaa kotona löytyy paljon internetistä.

Liikuntavinkkejä voit ladata tästä:

Puntteihin vipinää -opas

Puntteihin vipinaa -oppaan kuvat

Rappuralli

Liikkumiseen ja liikunnalliseen aktiivisuuteen ideoita voi hakea myös alla olevista linkeistä

Paralympiakomitean sivuilta löytää ideoita sovellettuun liikuntaan ja liikuntaan liittyviä kursseja

Malike vuokraa liikuntavälineitä ja järjestää tapahtumia

Kehitysvammatuki 57 ry järjestää kerhotoimintaa helsinkiläisille

Miina Sillanpää – säätiö järjestää Keko-valmennusta osallistujien toimintakyvyn parantamiseen

Sovelissa on soveltavaa liikuntaa edistäviä järjestöjä

Työpaikoilla lasketaan saavutuksia ja tuloksia erilaisten tulostaulujen, pisteytyksien ja edistymispalkkien avulla, ja edistymistä palkitaan kunniamerkein tai kunniakirjoin. Kotona meillä saattaa olla listoja, joita täytetään, kun määrätty tehtävä on tehty tai ranteessa saattaa olla mittari, joka seuraa liikkumista minuutin ja kalorin tarkkuudella.

Vipinäliikuntapeli on kehitetty asukkaalle ja kotiyhteisölle, jotta liikkumista ja aktiivisuutta on mahdollista seurata konkreettisella tavalla. Peli voi innostaa liikkumiseen ja auttaa sitoutumaan, se voi tsempata niitä, jotka tykkäävät kilpailemisesta, mutta liikkuminen ei niin paljoa kiinnosta. Vipinäpelin säännöistä sovitaan yhdessä ja koko asumisyhteisö asukkaineen ja henkilökuntineen voi osallistua siihen.

Vipinäpeli kestää yhden kuukauden ja peli päättyy Vipinäbileisiin. Vipinäpelissä jokainen kilpailee vain omien voimiensa ja kykyjensä mukaan. Peliin on olemassa valmis pelilauta, mutta sellaisen voi halutessaan keksiä itse.

Materiaaleja Vipinäpeleihin voit ladata tästä:

Vipinapelin opas

Peli Vipinävuori A3

Kuntokortti

Kunniakirja