Perhekamut 2022-2023

Osallistumisen mahdollisuuksia

Perhekamut on STEA:n rahoittama kaksivuotinen (2022-2023) hanke, jossa kehitetään uudenlaista tukea lapsiperheille, joissa on laaja-alaista tukea tarvitseva lapsi. Perheen osallistumista yhdistyksen vertaistukitapahtumiin pyritään helpottamaan vapaaehtoisten toimijoiden avulla. Hankkeessa ollaan avoimia myös muille mahdollisille perheitä tukeville ratkaisuille. Hanke toteutuu yksilötuen, palvelumuotoilun ja koulutuksen keinoin pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on vahvistaa erityislapsiperheiden tukiverkostoa ja lisätä perheen voimavaroja vertaistukitoiminnan avulla. Pyrimme saamaan toimintaan mukaan uusia lapsiperheitä osallistumisen esteitä tunnistamalla ja poistamalla. Myös jo toiminnassa mukana olevat perheet saavat lisää resursseja osallistumiseen.
  • Hanke tuottaa materiaalia eri kielillä, jotta perheiden erilaisilla kulttuuritaustoilla olisi helpompi tulla mukaan toimintaan. Etsimme aktiivisesti myös niitä perheitä, joissa lapsen tutkimukset ovat vielä kesken ja he ovat vammaispalveluiden ulkopuolella. Muita kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhden vanhemman perheet, suurperheet ja pienten lasten perheet sekä vaikeasti vammaisten lasten perheet.
  • Hankkeen toisena tavoitteena on luoda kiinnostava uusi vapaaehtoistoiminnan muoto yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan valikkoon. Nykyiset vapaaehtoistoiminnan muodot tukevat erityisesti kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintaa laajennetaan tukemaan myös kehitysvammaisten ihmisten perheitä.

Hankekoordinaattori tekee kehittämisyhteistyötä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden, perhetoiminnan tiimin ja jo mukana olevien vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi hän vertaa toimintaa muiden järjestöjen tekemään vapaaehtoistoimintaan. Yhteiskehittämistä tehdään mm. MLL:n, Hilman ja Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n kanssa.

Kaksi aikuista, jotka hymyilevät pitävät kädestä kävelevää pikkulasta.

Perhekamut tukevat osallistumista

Hanke mahdollistaa entistä useamman perheen toimintaan osallistumisen vapaaehtoistoimijoiden eli perhekamujen tuella. Hankkeen avulla saamme tietoa yhdistystoimintaan osallistumisen esteistä ja löydämme niihin ratkaisuja. Myös muut toimijat järjestökentällä hyötyvät lisääntyneestä tiedosta ja se parantaa erityislapsiperheiden hyvinvointia laajemmalla sektorilla.

Oletko kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena perhekamuna? Ota yhteyttä Hanna Pyöriään.

Oletko tulossa ensimmäistä kertaa mukaan perhetapahtumaan? Olisiko mukavampi tulla yhdessä jonkun kanssa? Voit kysyä vapaaehtoista perhekamua mukaan kaveriksi tapahtumaan.

Hanna Pyöriä.

Lisätietoja

Hanna Pyöriä

Hankekoordinaattori
Perhekamut -hanke (2022-2023)