Selkeästi meille 2020-2023

Selkeästi meille -hanke edistää sitä, että sähköisiä palveluita on helpompi käyttää ja ymmärtää eli sitä, että palvelut ovat kognitiivisesti saavutettavia. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset. Hankkeen tunnuslause on: "Saavutettavaa viestintää kaikille!"

Kaksi ihmistä istuvat tietokoneen äärellä peukalot ylhäällä.

Selkeästi meille -hanke edistää kognitiivista saavutettavuutta viestinnässä ja sähköisissä palveluissa, jotta yhä useampi kehitysvammainen tai laaja-alaista tukea tarvitseva ihminen voi osallistua ja toimia itsenäisesti yhteiskunnassa. 

Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että sähköinen palvelu, esimerkiksi verkkosivu, itsepalvelupääte tai mobiilisovellus on suunniteltu sellaiseksi, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää.  Kehitysvammaiset ja laaja-alaista tukea tarvitsevat ihmiset ovat hankkeen keskeisiä toimijoita niin kokemusasiantuntijoina kuin kansalaisvaikuttajina. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen hanke, jota Kehitysvammatuki 57 ry hallinnoi. Hankkeessa on viisi työntekijää, joista yksi on Kehitysvammaliiton työntekijä. Lisäksi hankkeessa työskentelee käyttäjätestaajia, jotka toimivat myös kokemusasiantuntijoina. 

Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Celia, Kela, Me Itse ry, Ammattiopisto Live. Hanke toimii vuosina 2020–2023. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksella. 

Työkaluja ja vaikuttamista ymmärrettävyyteen

Selkeästi meille -hanke on

  • kehittänyt työkaluja ja ohjeita, miten kognitiivista saavutettavuutta voi parantaa
  • kouluttanut verkkosivujen ja sähköisten palveluiden tekijöitä ja sisällöntuottajia
  • tukenut ryhmiä vaikuttamaan heille tärkeisiin sähköisiin palveluihin
  • tukenut eri organisaatioita kehittämään heidän sähköisiä palveluitansa
  • tehnyt vaikuttamistyötä, jotta kognitiivinen saavutettavuus ja siitä hyötyvät ihmiset huomioitaisiin sähköisissä palveluissa.

Hankkeen omat verkkosivut selkeästimeille.fi on perustettu hankkeen käyttäjätestausten havainnoista. Ne ovat esimerkkisivut saavutettavista verkkosivuista. Verkkosivut ovat yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos. Sivulta löydät kaiken hankkeen tuottaman materiaalin.

Tutustu selkeästimeille.fi-sivustoon

Linkki vie pois tältä sivulta ja aukeaa uudessa välilehdessä.

Tutustu selkeästimeille.fi-sivustoon

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa

Voit seurata Selkeästi meille -hanketta Facebookissa ja Instagramissa.

  • Facebook (linkki aukeaa uudelle välilehdelle)
  • Instagram  (linkki aukeaa uudelle välilehdelle)

Kysy lisää Kehitysvammatuki 57 ry:n työntekijöiltä

Satu Timperi.
Satu Timperi

Hankepäällikkö
Selkeästi meille -hanke (2020-2023)

Petra Saarinen.
Petra Saarinen

Saavutettavuuskoordinaattori
Selkeästi meille -hanke (2020-2023)

Heikki Oksanen.
Heikki Oksanen

Saavutettavuusmentori
Selkeästi meille -hanke (2020-2023)

Mikko Apell

Viestintäkoordinaattori
ViisSeiska-lehden päätoimittaja
Selkeästi meille