Tuki perheille

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea helsinkiläisiä perheitä, joihin kuuluu kehitysvammainen perheenjäsen tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Haluamme edistää perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa sekä järjestämällä mahdollisuuksia vertaistukeen.

Voit pohtia kehitysvammaisuuteen liittyviä kysymyksiä monenlaisissa vanhempien tapaamisissa tai henkilökohtaisissa keskusteluissa työntekijöidemme kanssa.

Toimintamuotojamme ovat kurssit vanhemmille tai koko perheelle, vanhempien kokoontumiset eri teemojen ympärillä, virkistystapahtumat ja retket. Teemme myös tutustumiskäyntejä ja järjestämme luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Kotiparkki, lauantaiparkki ja erilaiset toimintaparkit ovat lapsiperheiden tukitoimintaa, jonka tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen kuormittavassa arjessa. Parkkitoiminta mahdollistaa vanhempien osallistumisen yhdistyksen tapahtumiin ja muuhun toimintaan, tukee ja vahvistaa positiivista vanhemmuutta sekä luo lapsille onnistumisen kokemuksia.


Yhdistyksen kautta on mahdollista saada hoitaja kotiin tilapäiseen tarpeeseen. Järjestämme myös ohjattua toimintaa ja hoitoa lapsille, joilla on kehitysvamma, sekä heidän sisaruksilleen teemailloissa, perhekursseilla, parkkitoiminnassa ja muissa erityisissä perheiden tapahtumissa.

 

Sari Jenu
Sari Jenu perhetoiminnan koordinaattori 040 707 9967