Tuki perheille

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea helsinkiläisiä perheitä, joihin kuuluu kehitysvammainen perheenjäsen. Haluamme edistää perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa sekä järjestämällä mahdollisuuksia vertaistukeen.

Voit pohtia kehitysvammaisuuteen liittyviä kysymyksiä monenlaisissa vanhempien tapaamisissa tai henkilökohtaisissa keskusteluissa työntekijöidemme kanssa.

Toimintamuotojamme ovat kurssit vanhemmille tai koko perheelle sekä vanhempien kokoontumiset erilaisten teemojen ympärillä, virkistystapahtumat ja retket. Teemme myös tutustumiskäyntejä ja järjestämme luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Kotiparkki, lauantaiparkki ja erilaiset toimintaparkit ovat lapsiperheiden tukitoimintaa, jonka tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen kuormittavassa arjessa, luoda lapsille onnistumisen kokemuksia, tukea ja mahdollistaa vanhempien osallisuus yhdistyksen tapahtumiin ja muuhun toimintaan sekä tukea ja vahvistaa positiivista vanhemmuutta.


Yhdistyksen kautta on mahdollista saada hoitaja kotiin tilapäiseen tarpeeseen. Järjestämme myös ohjattua toimintaa ja hoitoa lapsille, joilla on kehitysvamma, sekä heidän sisaruksilleen alueilloissa, perhekursseilla, parkkitoiminnassa ja muissa erityisissä perheiden tapahtumissa.