Rekry

Kehitysvammatuki 57 ry:llä on vakinaisessa työsuhteessa 54 työntekijää (v. 2017 lopussa). Lisäksi yhdistyksessä on n. 200 lyhytaikaista työntekijää (mm. tuntityöntekijöitä, kerhonohjaajia ja leirityöntekijöitä).

Henkilöstön koulutus, tietojen päivittäminen ja työkokemus ovat tärkeitä alalla, jossa työ edellyttää vahvaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vastuullisena työnantajana vastaamme alan ammatillisiin vaatimuksiin ja muutoksiin henkilökunnan ammattitaitoa ylläpitävillä ja täydentävillä koulutuksilla. Koulutuspäiviä toteutui vuoden aikana keskimäärin 3,5 työntekijää kohti. Yhdessä työterveyshuollon kanssa seuraamme henkilöstömme hyvinvointia, jota tuemme hyvinvointijohtamiseen kuuluvien periaatteiden ja käytänteiden avulla.

Rekrytointi

- Voit jättää meille avoimen hakemuksen.

- Sosiaalialan opiskelijoille tarjoamme mahdollisuuksia työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

- Haemme jatkuvasti vapaaehtoisia mm. Ystävätupaan.