Ryhdy tukihenkilöksi

Tukihenkilötoiminta on tärkeää toimintaa! Tukihenkilö on merkittävässä roolissa mahdollistamassa tuettavansa osallisuutta yhteiskunnassa. Tukihenkilö tukee kehitysvammaista henkilöä sosiaalisten suhteiden luomisessa, itsenäistymisessä ja vapaa-ajanvietossa. Tukihenkilö ei ole kuitenkaan avustaja. Tukihenkilön kanssa voi esimerkiksi käydä ostoksilla, asioimassa tai harrastuksissa. Tuki on yksilöllisistä tarpeista tulevaa ja tukisuhde tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määritellään tukisuhteen alussa.

 

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoiminnan luonteista, josta maksetaan tukihenkilölle veronalainen palkkio. Tukihenkilön myöntää kehitysvammaiselle henkilölle oman alueen sosiaalityöntekijä. 

Helsinkiläisen kehitysvammaisen tukihenkilöksi voi ryhtyä yli 16-vuotias luotettava, vastuullinen ja toimintaan sitoutunut henkilö, jonka elämäntilanne mahdollistaa toisen ihmisen tukemisen. Samassa taloudessa asuva perheenjäsen ei voi ryhtyä tukihenkilöksi, eikä työntekijä voi olla oman asiakkaansa tukihenkilö. Tukihenkilö sitoutuu yleensä kalenterivuodeksi mukaan toimintaan ja kuukaudessa 10-20 tuntia. Tuettavalle myönnetyt tuntimäärät tulee täyttyä kuukaudessa. Helsingin kaupunki maksaa tukihenkilölle palkkion (11,39€/h) ja tarvittaessa kulukorvauksen (enintään 50€/kk). Palkkio on veronalaista tuloa ja tukihenkilön on toimitettava verokortti sosiaalityöntekijälle. Sopimus on määräaikainen. Toiminnassa mukana olevilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. 

Jatkossa järjestämme työnohjauksellista sekä vertaistukitoimintaa toiminnassa mukana oleville sekä annamme vinkkejä toiminnan suunnitteluun.

Seuraava koulutus järjestetään 4.11 ja 11.11.. klo 16.30-20.00. Koulutus on kaksiosainen ja molempiin kertoihin tulee osallistua.

Ryhdy tukihenkilöksi – Osallisuuden mahdollistajaksi tästä!