Skip to Content

Goda stunder blir ett gott liv!

Vi verkar som en intressebevaknings- och stödförening för personer med utvecklingsstörning, deras familjer och närstående, och vi främjar deras möjligheter att fungera som jämlika och fullvärdiga medlemmar av samhället.

Vår vision

Vi är den mest verkningsfulla föreningsaktören och den mest pålitliga tjänsteleverantören inom utvecklingsstörningsområdet i huvudstadsregionen. Vi finns här för personer med utvecklingsstörning och deras närstående genom att erbjuda individuellt stöd och tjänster i alla skeden av livet.

Våra värderingar

Vi är en sakkunnig intressebevakare, en modig föregångare och en möjliggörare av ett gott liv.

Vår verksamhet består av kamrat-, rekreations- och fritidsverksamhet samt dagverksamhet och tjänster för permanent boende.

Kaksi ihmistä, joista toinen istuu pöydän ääressä ja osoittaa pöydällä olevaa paperia. Toinen ihminen on kumartuneena vierelle ja katsoo keskittyneesti.

Back to top